• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Aşık Keşişoğlu (© BeKa)
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

 

 

Aşık Keşişoğlu©

 

1804-1876. Borçalı’nın (Gürcistan) Şemşülde köyünde doğdu. Asıl adı Davud Yeresyan’dır.

2 yaşında çiçek hastalığından dolayı kör oldu. Kısa bir süre sonra da babası öldü. Annesiyle birlikte Şulaver yakınlarında bulanan Aşköprü köyündeki akrabalarına gitti. Ancak burada da çok geçmeden annesi öldüğünden dolayı yakınları tarafından büyütüldü.

9 yaşında Aşık Seyran’a çırak verildi. Uzun bir süre birlikte dolaşarak bağlama çalmayı, şiiri ve aşıklık geleneğini öğrendi. 22 yaşlarında Surp Karapet pirini ziyaret etmek için Muş’a gitmek üzer yola çıktı. İlk durak olarak Kars’ta dönemin en önemli aşığı olan Tüccari (1756-1841) ile karşılaştı ve büyük bir başarı elde etti. Erzurum’da ise Bedr Allahverdi adlı aşıkla karşılaştı ve yine başarıyı elde edince Erzurumlu aşıklar tarafından Zaruri mahlası verildi.

22 yaşından sonra bütün şiirlerini Türkçe yazmış olan Keşişoğlu’nun adına düzenlenmiş türkülü bir anlatı ve »Keşişoğlu« olarak bilinen saz havası (makam) bulunmaktadır.

Aşık Keşişoğlu İstanbul’da öldü ve orada toprağa verildi.

Aşık Keşişoğlu’nun çok geniş alanda tanıması ve sevilmesi nedeniyle kendisinden sonra 9 aşık daha bu adı kullandı.

 


 

Derdimi


Vara vara kime edim şikayet
Ehl-i tabip gerek bile derdimi
Artıra artıra o çark-ı felek
Dönderdi deryaya sele derdimi

Ağlarım sızlarım eylerim figan
Akar gözlerimden ab-ı ireğan
Çünkü bu diyarda bulunmaz derman
Daha ne getirim dile derdimi

Bir günü bu felek belimi büker
Bir gamze çekiben sinemi söker
Ne gergedan ne ner ne maya çeker
Götürüp verseler file derdimi

Keşişoğlu eder fani dünyada
Arttı gam hicranım hadden ziyada
Çünkü bana verdin ay bar-ı hüda
Daha verme özge kula derdimi

 


 

Felek


Yaşım seksen iken buldu doksanı
Anlamadım senden bir lezzet felek
Eğdin kametimi büktün belimi
Bundan böyle yeter hamiyet felek

Cahil idim civan ömrüm zay ettin
Derd ü gam elinden beni bay ettin
Çeşmim yaşın boz bulanık çay ettin
Ziyana gülücü muhannet felek

Keşişoğlu gözler ol yaradandan
Beni mahrum koyma adil divandan
Bir gün olur ben de kurtulam senden
Bu baş o toprağa emanet felek
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n