• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Kul Himmet Üstadım (BeKa)
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

 

 

Kul Himmet Üstadım©

 

1779-1844. İmranlı’nın Örenik (şimdiki adı Aydoğan) köyünde doğdu. Asıl adı İbrahim’dir.

Yörede daha çok Aşık İbrahim olarak bilinir. Kul Himmet’e olan bağlılığı nedeniyle Kul Himmet Üstadım mahlasını kullandı. Bundan dolayı şiirleri ve türküleri çoğu zaman Kul Himmet’le karıştırıldı. İbrahim Aslanoğlu (1920-1995) ve Hasan Yalıncaklı’nın araştırmalarında bu şairlerin ayrı kişiler olduğu belirlendi.

Döneminin şairlerinden Arguvanlı Aşıki’yle (1760-1824) arkadaşlığı olan ve Hacı Bektaş Veli Dergahını ziyaret ederek Feyzullah Çelebi’yle (1742-1824) görüşen Kul Himmet Üstadım’ın deyişleri, Anadolu’nun değişik yörelerine yayıldı, aşıklar tarafından yorumlandı.

Kul Himmet Üstadım köyünde öldü ve orada toprağa verildi.

Kul Himmet Üstadım’a ilişkin İbrahim Aslanoğlu tarafından hazırlanan »Kul Himmet Üstadım« (1976) ve Hasan Yalıncaklı tarafından hazırlanan »Kul Himmet Üstadım« (1995) adlı bir araştırmalar yayımlandı.

Ayrıca 1500’lü yılların 2. yarısıyla 1600’lü yılların ilk çeyreğinde yaşadığı kabul edilen Kul Himmet, ne zaman yaşadığı bilinmeyen Himmeti, Bolulu Himmet (-1684), 1800’lü yıllarda Divriği çevresinde yaşadığı tahmin edilen Sefil Kul Himmet, 1800’lü yıllarda yaşayan Yozgatlı Himmeti ve asıl adı Hatice olan Kul Himmet Üstadım ve Kayserili Himmeti mahlaslı aşıklar bulunmaktadır.
 


 

Ali Derler

Alem sele gitse sana n’olacak
Dünyada ağlama gül Ali derler
Yitirmiştir hocan seni bulacak
Uğrun uğrun bize gel Ali derler

Hak nazar eylemiş var sıfatında
Binmişsen inmeyin aşkın atında
Hak muhabbet ile mürşit katında
Bize yanmış sönmüş kül Ali derler

Kul Himmet Üstadım doğar dolunur
Özü Mansur olan darda salınır
Yed’ iklimi gezen nerde bulunur
Yine sende imiş bil Ali derler

 


 

Şükür Bir Dua

Yerin göğün arşın kürsün binası
Biri sabır biri şükür bir dua
Kuduretten yanar şema çırağı
Biri sabır biri şükür bir dua

Sabır imiş şu dünyaya getiren
Şükür imiş her hizmete yetiren
Müminleri rahmetine batıran
Biri sabır biri şükür bir dua

Sabır imiş şu dünyanın temeli
Verdiği nimete şükür demeli
Mümin kullarının sabır ameli
Biri sabır biri şükür bir dua

Kul Himmet Üstadım haberi duyan
Rahında göresin cenneti gören
Kırk sekiz kapıdan içeri giren
Biri sabır biri şükür bir dua
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n