• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Kamil Kılıçoğlu (© Doğan Kaya arşivi)
Fotoğraf: Doğan Kaya arşivi

 

 

Kamil Kılıçoğlu©

 

1924 yılında Zara’nın İmirhan köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Daha sonra Pamukpınar Köy Enstitüsünde eğitmenlik kursunu tamamladı.

Aşıklık geleneğini küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye başladı. Çocukluğu köyünde geçti. 20 yaşında askere çağrıldı. İlk 7 yıl köyünde, 1 yıl Tuzlagözü’nde, 4 yıl Bektaş’ta eğitmenlik yaptı. 1954 yılında bu görevinden ayrılıp 4 yıl kadar çeşitli yörelerde dolaştı. Daha sonra girdiği bir devlet kurumundan emekli oldu.

Babasının çeşitli cönklerden öğrenip söylediği Karac’oğlan, Kerem, Sümmani gibi aşıkların türküleriyle büyüyen Kılıçoğlu, şiir yazmaya askerlik sonrası eğitmenliği döneminde başladı.

Genellikle özlem, sevgi, güncel ve doğal olaylar gibi konuları işlemekte olan Kamil Kılıçoğlu, şiirlerinin bir bölümünü topladığı »Güzel Yaylanın Şiirleri« (1952) ve »Eski Rüzgar« (1962) adlı kitaplarda yayımladı.

 


 

Bilmem

Şu bizim dağlara bülbül konmuyor
Güle mi darılmış hara mı bilmem
İçimin ağrısı olup dinmiyor
Hicran mıdır yoksa yara mı bilmem

Hem cefayı felek hem de yar nazı
Neyleyim dünyada güldürmez bizi
Alnıma yazılmış bir çeşit yazı
Okunmaz ak mıdır kara mı bilmem

Başımı döndürür yarin sevdası
Boynuma takılmış bin bir halkası
Deli gönül olmuş ceylan yaylası
Her gelen yayılır mera mı bilmem

Kılıçoğlu der ki düşmüşüm yara
Derdimi sormaya gelmez bir ara
Kaderle tutuştuk zalim kumara
Attığım yazı mı tura mı bilmem

 


 

Tarumar Etti

Gönlümün şehrine bir güzel girdi
Çarşıyı pazarı tarumar etti
Bağımda açılan goncayı derdi
Gülşeni gülzarı tarumar etti

Ne askeri vardı ne de ordusu
Bir göze fetholdu gönül ülkesi
Nice tedbir aldım yoktur faydası
Kaleyi hisarı tarumar etti

Mimarı bulunmaz tekrar yapmaya
Kalmadı varlığım alıp satmaya
Yıkıldı mabedim gidip tapmaya
Ahreti mezarı tarumar etti

Kirpiği ok olmuş hedef arıyor
Saplandı bağrıma durmaz kanıyor
Kılıçoğlu eli bağlı duruyor
Aldığı kararı tarumar etti
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n