• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Köroğlu (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Köroğlu©

 

Batı Sibirya, Hazar dolayları, Türkmenistan, İran, Irak, Azerbaycan, Rumeli, Anadolu, Ermenistan hatta Afganistan gibi çok geniş bir alanda Köroğlu adında birçok efsane anlatılmaktadır. Tüm bu ülke ve yörelerde çeşitli biçimlerde Köroğlu rivayetleri vardır.

Tam olarak nerede ve ne zaman yaşadığına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. 1575-1590 yıllarında Özdemiroğlu Osman Paşa komutasındaki İran seferlerine katılan Köroğlu adlı bir aşığın 2 destanı vardır. Ancak bu Köroğlu ile Bolu çevresindeki isyancı Köroğlu’nun aynı kişi olup olmadığı bilinemiyor. Ayrıca Evliya Çelebi de 17. yüzyılın ikinci yarısında bir Köroğlu hikayesinden söz eder.

Değişik yer ve zamanlara ilişkin anlatılmalarına karşın tüm Köroğlu hikayelerinin ortak yanı haksızlığa karşı duran bir babayla oğul çerçevesindedir.

Bolu çevresindeki Köroğlu’nun ölümü yaklaşık 16. yüzyıl sonları olarak kabul edilir.

En ayrıntılı ve eski kaynaklarda ise Köroğlu'nun, 5. yüzyılda Aras ve Kür boylarında yaşadığı aktarılır. Bizans ve Sasanilere karşı durmuş önemli bir destan kahramanına dönüşmüştür. Buradan Kafkasya ve tüm Orta Asya halklarına yayılmış ve destanlaşmıştır.

Özellikle bugün Erzurum, Göle ve Kars sınırları içinde kalana bölgede birçok yer ve yerleşim adı Köroğlu ve bu destanlardaki isimlerle anılır.

 


Aras Paşa

Aras Paşa sana bele söyleyim
Yerim haber alsan Murat Beyliyem
Zalim düşman ile kavga başlarsa
Dava salam kırgın tufan eyliyem

Bağ besleyip kızıl gülü dermesem
Derip derip yar göksüne sermesem
Mesneve gelmişem mesnev vermesem
Misri kılınç elde gerek neyliyem

Yiğit olan yiğit korkmaz ölümden
Misri kılınç ferman ister elimden
Mevsenve gelmişem mesnev dilimden
Hele dinle bir kaç kelam söyleyem

Çenlibel'den bu diyara gelmişem
Ne devlete ne de vara gelmişem
Köroğlu'yam nazlı yara gelmişem
Erzurum’da mesken salan deliyem

 


 

Rastladım

Erzurum’un dağlarında
Ben bir yiğide rastladım
Kara Oltu bağlarında
Ben bir yiğide rastladım

Bir atı var dağlar rengi
O da o yiğidin dengi
Ayakta altın üzengi
Ben bir yiğide rastladım

Kırmızı gülün harmanı
Güldür dertlerin dermanı
Aslını sordum Ermeni
Ben bir yiğide rastladım

Bir atı var ağzın açar
Ön vermez Kırat`ı geçer
Meydanda yel gibi uçar
Ben bir yiğide rastladım

Kırmızı gülün hindası
Yiğit yiğidin duldası
Otuz batmanmış cıdası
Ben bir yiğide rastladım

Acı poyraz gibi esti
Yiğitleri çaya bastı
Köroğlu amanım kesti
Ben bir yiğide rastladım
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n