Kul Himmet

Kul Himmet

16. yüzyılın sonlarıyla 17. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Almus’un Varzıl (şimdiki adı Güdümlü) köyündendir. Şiirlerinde Şah Abbas döneminden söz etmesinden yola çıkılarak Pir Sultan’ın müritlerinden ya da onunla yakın ilişkisi olduğu ve yaklaşık aynı dönemlerde yaşadığı varsayılır.

Alevi-Bektaşi çevresinde Şah Hatayi ve Pir Sultan’dan sonraki en önemli şair olarak kabul edilir.

Pir Sultan’ın asılmasından sonra uzun süre saklanıp izini kaybettirmiştir. Şiirleriyse dilden dile ve bazı cönkler aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. Şiirleri çoğu zaman Himmet adlı başka şairlerinkiyle karıştırılmıştır.

* * *

Ali Çağırır

Yolcu oldum yola düştüm
Yollarım Ali çağırır
Bülbül oldum güle düştüm
Güllerim Ali çağırır

Bir zaman türapta yattım
Türlü çiçeklerden bittim
Arı ile çok bal yaptım
Ballarım Ali çağırır

Bulut oldum göğe ağdım
Yağmur olup yere yağdım
Coşkun coşkun ben kaynadım
Sellerim Ali çağırır

Haneye mihman gelmişim
Kah ağlayıp kah gülmüşüm
Bahr-i ummana dalmışım
Göllerim Ali çağırır

Kul Himmet’im aşka düştü
Aşk deryası boydan aştı
Virdimiz Ali’ye düştü
Dillerim Ali çağırır

* * *

Dün Gece Seyrimde

Dün gece seyrimde bir şara vardım
Niyaz ile kapıları açılır
Laleli sümbüllü bağını gördüm
Bülbül öter gonca güller seçilir

Pazarında gül alırlar satarlar
Koklaşuban canı cana katarlar
Gerçekleri bir kıl ile yederler
Müminlere hülle donu biçilir

Dallarında baharları yazılı
Yaprakları bir sıraya dizili
Meleşirler kurbanları kuzulu
Canlar bağışlanır kandan geçilir

Gül kokusu Muhammet’in teridir
Gönlü saf olanlar hakkın yaridir
Aşığa maşukun bergüzarıdır
Sevdalar nasipler nurlar saçılır

Bu şar Kul Himmet’in erenler şarı
Bu şarda satarlar erenler varı
Bu şarın adı var gönül pazarı
Engürler ezilir meyler içilir