• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Levni (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Levni©

 

-1732. Edirne’de doğdu. Asıl adı Abdülcelil Çelebi’dir. İyi bir eğitim aldı.

Şiirlerinde Aşık Ömer etkisi gözlenebilen Levni şiire olan ilgi ve yatkınlığına karşın daha çok ressam yanıyla öne çıktı.

Bir süre İstanbul’da, bir süre Bursa’da yaşadı. Topkapı Sarayında nakkaşlık eğitimi aldı. Sonraki yıllarda 2. Mahmut zamanında sarayın baş ressamlığına kadar yükseldi ve asıl ününü bu yolla yaptı.

Levni, alışılagelmiş saray dilinin aksine şiirlerinde dönemine göre duru bir Türkçe kullandı.

 


 

Benim Canım

Beni mest eyleyen canan
Cemalindir benim canım
Büküp kaddimi dal gibi
Hilalindir benim canım

Seni Hak eyledi mabud
Kapında bedenler mevcud
Lebin anlamında maksud
Zülalindir benim canım

Açılmış gülşen-i ruyün
Gümüştendir servi boyun
Dolaşmaktan garaz köyün
Visalindir benim canım

Nazar kıl ey şeh-i kevkeb
Nedir bu Levni'de meşreb
Daraguş ettiğin her şeb
Hayalindir benim canım

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n