• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Kağızmanlı Mennani( Sait Küçük arşivi)
Fotoğraf: Sait Küçük arşivi

 

 

Aşık Mennani©

 

1925-2005. Kağızman'da doğdu. Asıl adı Yemen Dede Ateş’tir. İlkokulu Kağızman’da tamamladı.

Aşıklık geleneğine ve şiire küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Karşılaştığı aşıklar aracılığıyla bilgisini pekiştirdi ve kendini yetiştirdi.

Berberlik ve sünnetçilik yaparak yaşamını sürdüren Mennani, 1953 yılında Digor’a yerleşerek 1980 yılına dek orada kaldı. Daha sonra kısa bir süre için yeniden Kağızman’a döndüyse de orada kalmayıp 1982 yılında İzmit’e yerleşti.

Yörede Dede olarak da bilen Aşık Mennani’nin şiirleri çeşitli gazete, dergi ve araştırmada yer aldı.

Aşık Mennani İzmit’te öldü ve orada toprağa verildi.

 


 

Çiçekler

Devroldu bu yılda eyyam değişti
Müjdeledi ilkbaharı çiçekler
Kaynadı pınarlar dereler coştu
Süsledi zemini yeri çiçekler

Açan menekşeler boynunu burmuş
Lale nergis açmış obayı sarmış
Çiğdem sümbül birbirine karışmış
Kimi pembe kimi sarı çiçekler

Sahralarda türlü rende boyandı
Çise vurdu tomurcuklar uyandı
Çevirdi yüzünü semaya döndü
Zikrederler o hünkarı çiçekler

Arılar uçuşur sizden bal alır
Pervaz eder etrafızda dolanır
Nice hasta sizde şifasın bulur
Hayatta ömrümün varı çiçekler

İstemem çiçeğin birisi solsun
Essin sabah yeli bulutlar gelsin
Rahmeti rabbandan rahmeti çilesin
Candan özler bu emdarı çiçekler

Zevk verdin zevk ile kalbime doldun
Demetlendin elden ele dolandın
Aracılık yaptın arayı buldun
Dargın gezen aşıkları çiçekler

Ruhumu okşadı o güzel kokman
Neşeli yüz ile yüzüme bakman
Sizden ilham aldı hazreti Lokman
Nebatatın fedakarı çiçekler

Ömür duvarını aştığım zaman
Ecel şerbetini içtiğim zaman
Bende bu dünyadan göçtüğüm zaman
Süsleyin kabrimi bari çiçekler

Mennani müptela yeşile ala
Zevk ala sizlerden neşesin bula
Dağıla efkarı gamı dağıla
Kederli gönlümün yari çiçekler
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n