• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Aşık Mesti (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Aşık Mesti©

 

1992 yılında Ankara’da doğdu. Asıl adı Sezer Aslan’dır. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da, yükseköğrenimini Kütahya’da tamamladı.

Büyük dedesi Hasan Aslan’ın (1919-1998) Sivas aşıklık geleneğinde derlediği deyiş ve nefesleri babaannesinden dinleyerek küçük yaşlardan itibaren şiir ve müzikle ilgilenmeye başladı.

Önceki dönemde yaşayanlardan başlayarak ozanları okuyup inceleyerek şiirle yoğunlaştı. Sonraki dönemlerde Erzurum, Kars, Maraş yöresi ozanlık geleneğini inceledi ve süreç içinde kendi şiirini geliştirdi. Aynı zamanda bağlama çalmayı öğrendi.

İlk şiirlerinde adını kullandı ancak bir süre sonra Mesti mahlasında karar kıldı.

Önceleri ağırlıkla büyük dedesinin ve öteki aşıkların deyişlerini yorumlayan Mesti, zamanla kendi şiirlerini de seslendirmeye yöneldi.

 


 

Gizlenir

Akıl et ey aşık düşün bir kere
Her gülün dibinde bir har gizlenir
Bağlanıp aldanma göz göre göre
Sağyarin içinde ağyar gizlenir

Aşığın eceli aşktandır görmez
Kalksa gözden perde meylini vermez
Derindedir derdi göz gönül ermez
Her sevende bin tür efkar gizlenir

Sıdk-ile olur aşk geri dönülmez
Ondandır her cana meyil sunulmaz
Ağyarin ettiği ahde kanılmaz
Onun ikrarında inkar gizlenir

Ne nar tarif eder firkati ne kor
Yarinden ayrılmış garip kula sor
Mesti’ye bir zaman canım diyen yar
Şimdi kaçar diyar diyar gizlenir


 

Para Etmez

İkiliğin makbul olduğu yerde
Hakikatli doğru öz para etmez
Namussuzun hürmet bulduğu yerde
Körler dümen tutar göz para etmez

Dışardan bell’olmaz çürüğü özün
Lakin utananı makbuldür yüzün
Anlayanı yoksa söylenen sözün
Ne söylersen söyle söz para etmez

Benzerse insanın özü güllere
Kendinden ne gider düşse dillere
Bühtan duvarını ören ellere
Çamur kolay gelir toz para etmez

Mesti’ye kötüden gelen taş olur
Çünkü arsızlara arsız hoş olur
Hırsız sofrasında haram aş olur
Helal lokma helal tuz para etmez

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n