• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Kağızmanlı Mesuli (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Kağızmanlı Mesuli©

 

1925 yılında Kağızman’ın Çeperli (şimdiki adı Kızılveren) köyünde doğdu. Asıl adı Mahmut Ulusoy’dur. Okula gitme olanağı bulamadığından okuma yazmayı askerde öğrendi.

12 yaşında gördüğü rüyada Tekmine adlı bir kıza aşık oldu. Köylerine gelip giden aşıklar aracılığıyla şiire ilişkin bilgisini pekiştirdi. Uzun yıllar sevdiğiyle karşılaşacağını uman Mesuli, şiir yazmaya alışılagelmişin dışında yaklaşık 35 yaşlarında başladı. Bu dönemden sonra yörede adı duyuldu ve birçok meclise katıldı.

Kağızmanlı Mesuli’nin şiirleri özellikle yöredeki değişik gazete, dergi ve araştırmalarda yayınlandı.

Kağızmanlı Mesuli’nin şiirlerinin bir bölümü Sait Küçük tarafından »Gelsin Diye Arzulamış Yar Beni« (2004) adıyla kitap olarak yayımlandı.

 


 

Gelemem

Gelsin diye arzulamış yar beni
Duman çökmüş yollar kıştır gelemem
Buğdaylar baş çekmiş arpa sararmış
Ziraat zamanı iştir gelemem

Yağmur yağar dere gelir sel ilen
Mektup yazmam konuşalım tel ilen
Haber aldım evlenmişsin el ilen
Ne hayaldir ne de düştür gelemem

Ağır taştır kaldıramaz kollarım
Sam yeli savurdu kırdı dallarım
Nasip kalkmaz beklemesin yollarım
Bibim kızı bana eştir gelemem

Ta küçükten aşkın beni bürüdü
Süsen Sümbül Gülsen kızım büyüdü
Mesuli’ye ihtiyarlık göründü
Çevrildi çar yanım taştır gelemem

 


 

Götürür

Hile düzme el kastine
Bakarsın bir kul götürür
Bina kurma su üstüne
Bir gün gelir sel götürür

Düşme muhannet toruna
Ne yapsan gelir yoluna
Sırrın söyleme karına
Kendir değil tel götürür

Sağlam temel yap yapını
Akşamdan kitle kapını
Harmanda koyma sapını
Tufan çıkar yel götürür

Sakın kimseyi horlama
Kendi suçunu korlama
Silahla boşa oynama
Karın kalır el götürür

Gülme Mesuli atana
Sabreyle sana çatana
Can feda eyle vatana
Her bir yana mal götürür
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n