Sadık Miskini

                                     Fotoğraf: Ömer Ayhan

 

Sadık Miskini

1964 yılında Kağızman’da doğdu. Asıl adı Sait Küçük’tür. İlk ve ortaöğrenimini Kağızman’da, yüksek öğrenimini ise Kars’ta tamamladı.

Kuzeydoğu Anadolu aşıklık geleneği ve şiiriyle büyüdü. Şiir yazmaya ve bağlama çalmaya ortaokul yıllarında başladı.

Şiirleri birçok dergi ve araştırmada yayımlandı. Ayrıca çeşitli sanatçılar tarafından bestelenip söylenen şiirleri/türküleri özellikle 1990’lı yılların ikinci yarısından sonra geniş çevrelerde duyuldu.

Şiirle olan ilgisinin yanında yöre türkülerinin derlenmesi, yöre aşıklarının eserlerinin başka kaynaklara aktarılması gibi çalışmaları da bulunmaktadır.

Mücahit Önal ve Günür Karaağaç ile birlikte hazırladığı »Kağızman’a Ismarladım Nar Gele« (2000) adlı araştırması ve şiirlerinden oluşan »Sevenlere Gönül Verdim« (2004) adlı kitabı yayımlandı.