Senin Olsun

Endişe eyleme sevdiğim güzel
Diken bana yeter gül senin olsun
Aşkın ateşine düşmüşüm ezel
Zehir bana yeter bal senin olsun

Bülbüller ayrılmaz gülşen bağından
Mecnunlar vazgeçmez Leyla dağından
Sefa deryasından zevk ırmağından
Katre bana yeter sel senin olsun

Benim bu canımın cananı sensin
Kanayan yaramın Lokmanı sensin
Gönül sarayımın sultanı sensin
Miskini kölendir al senin olsun

 

Sayın

İlmin hizmetine geldim erenler
Beni noksanını bilenden sayın
Başımın tacıdır dostlar yarenler
Onlarla ağlayıp gülenden sayın

Dinlerim kamilin verdiği emri
İkrarım ikrardır sözlerim nemri
Gönül gözüm toktur değilim cimri
Sofrası meydanda olandan sayın

Benim dinim aşktır başka dinim yok
Kıblem dost yönüdür başka yönüm yok
Cihanda kimseye zerre kinim yok
Kalbinin pasını silenden sayın

Sadık Miskini der eylerem zarı
Baş koyduğum yoldan dönmezem geri
İnsanlığa kurban ettim bu seri
Beni barış için ölenden sayın

 

Bir Değil mi

Behey sofu gavur müslim ayırma
Hakkın yarattığı kul bir değil mi
Birin atıp diğerini kayırma
İnsanlığa giden yol bir değil mi

Geç de otur ehli irfan içinde
Gör ne cevherler var insan içinde
Sen de söze karış meydan içinde
Muhabbet eyleyen dil bir değil mi

Miskini insanlık ilmini oku
Gönül kilimini aşk ile doku
Toprağa tutunmuş ağacın kökü
Yaprak bir budak bir dal bir değil mi

 

Dost Olalım Dost

Düşmanlığı kaldıralım aradan
Huzuru divanda dost olalım dost
Seni beni bir yaratmış yaradan
Her iki cihanda dost olalım dost

Anamız Havva da babamız Adem
Bunlarla birliğe basmışız kadem
Bu iki atadan doğmuşuz madem
Tek vücut tek canda dost olalım dost

Zeburun Tevratın her bir ayeti
İnsanlığa yöneliktir gayreti
Nebilerin birliğedir daveti
İncil'de Kuran'da dost olalım dost

Ayrı mezheplere olmuşuz malik
Bu ayrım yüzünden bağrımız delik
Nedir bu Sünnilik bu Alevilik
Tanrıya imanda dost olalım dost

Miskini gönülün Kabesi birdir
O Kabe içinde aşk sevgi vardır
İnsanı insandan ayırmak kirdir
Fikirde vicdanda dost olalım dost

 

Kırılan Testi

Kırılan testiye baştan yanmasak
Sonra fayda etmez pişmanlığımız
Yad edip dostların adın anmasak
Neye yarar bizim insanlığımız

Yalanı yaparız yakıştırırız
Gerçeği kakalar kakıştırırız
Herkesi çekeriz çekiştiririz
Bir türlü eksilmez şeytanlığımız

Miskini sevmeye ilgi duyalım
İkilikten çıkıp bire uyalım
Bütün gönülleri fetheyleyelim
Dostluğa dönüşsün düşmanlığımız

 

Aşığız

Aşığız meydana geldik
Aşk ile yanar tüteriz
Hoşgörüden nasip aldık
Taş atana gül atarız

Biz gerçeğiz düşümüz yok
Haram lokma aşımız yok
Sirke ile işimiz yok
Bal alırız yağ satarız

Gör bak Miskini neyleyip
Sözün özünü söyleyip
Sevgi ile fetheyleyip
Gönülleri kuşatırız

 

Bize de Meydanda

Bize de meydanda arifan derler
Cahil hisse alır sözlerimizden
Mızrabın aşkıyla konuşur teller
Muhabbet dökülür sazlarımızdan

Ezelden gailiz doğru ikrara
Hem güzel dostlara hem güzel yara
Sevdayı aşk ile yanarız nara
Alem aydınlanır közlerimizden

Sadık Miskini der asi olmayız
İzzetten hürmetten geri kalmayız
Düşman tanımayız kemlik bilmeyiz
İnsanlık okunur gözlerimizden

 

Gidiyor

Haberin var mıdır ey şah-ı hüban
Cefa boyumuzdan aştı gidiyor
Güldürmedi bizi bu çarkı devran
Gözümüzün seli taştı gidiyor

Ahir zaman derler bir zaman oldu
Bozuldu adalet hal yaman oldu
Erlik meydanına çakallar doldu
Yiğitlik ayağa düştü gidiyor

Birbirini öldürüyor insanlar
Yine oluk oluk akıyor kanlar
Zalimin zulmüne dayanmaz canlar
Mazlumun tebdili şaştı gidiyor

Sevgidir sevenin imanı dini
Seven insan neyler kibiri kini
Suvar oldu aşk atına Miskini
İnsanlık ardından koştu gidiyor

 

Bilmeyiz

Dost adını çağırırız hu ile
Ondan gayrisini canan bilmeyiz
Adarız yoluna baş ile canı
Layık görüp koçu kurban bilmeyiz

Dertlerimiz deva bulur çareden
Sağalırda kurtuluruz yaradan
Küskünlüğü kaldırırız aradan
Alemi dost eyler düşman bilmeyiz

Sadık Miskini der ferman yazsınlar
Darı hazırlayıp çukur kazsınlar
İster assın ister ise yüzsünler
Gerçeği söyleriz yalan bilmeyiz

 

Göründü

Kalbimi aleme açtım
Ne din ne iman göründü
Dış yüzüm evliya çıktı
İç yüzüm şeytan göründü

İrfan meclisine vardım
Sınavdan sınava girdim
Suallere cevap verdim
Her sözüm noksan göründü

Tamahkar değilim dedim
Helali haramı yedim
Nefsimi üryan eyledim
Nefsim Şahmaran göründü

Kimleri taşlamış isem
Her neyi düşlemiş isem
Ne vebal işlemiş isem
Ayan be ayan göründü

Alem tükürdü yüzüne
Lanet okundu özüne
Gerçek vurdu su yüzüne
Miskini yalan göründü

 

Neylesin

Sevip koklamaya talip olmayan
Goncayı dalından dersin neylesin
Kendini topraktan alçak bilmeyen
Çıkıp yücelerde dursun neylesin

İbadet etmeyi bilen kişinin
Beş vakit namazı kılan kişinin
Gözü hırsızlıkta olan kişinin
Ayağı camiye girsin neylesin

Horlayıp alemi yerdikten sonra
Kulun günahına girdikten sonra
Yapmadığı kalbi kırdıktan sonra
Miskini Kabeye varsın neylesin

 

Bana

Olursam aşık olurum
Sevdayı aşk nimet bana
Arayıp dostu bulurum
Dost cemali cennet bana

Benim olsun cemali ay
Kirpiği ok kaşları yay
İstemem köşk ile saray
Muhabbettir servet bana

Miskini der gelmeyince
Derde deva kılmayınca
Dost yanımda olmayınca
Sıla dahi gurbet bana