• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Nebi Efkari (© BeKa)
Fotoğraf: BeKa

 

 

Nebi Efkari©

 

1866-1915. Ardanuç’un Sogara (şimdiki adı Soğanlı) köyünde doğdu. Asıl adı Nebi’dir. 1860’lı yılların ikinci yarısında doğduğu, 1900’lü yılların başında öldüğü varsayılmaktadır. Kendisinden küçük kardeşi Aşık Eyüp’ün 1920-22 yılları arasında öldüğünden yola çıkılarak bu tarih üzerinde durulmaktadır.

Aşık Şöhreti’nin torunlarından olan Nebi Efkari’nin günümüze ulaşabilmiş fazlaca eseri bulunmamaktadır. Ancak »Kerem ile Aslı«, »Emrah ile Selvi«, »Aşık Garip« gibi geleneksel halk hikayelerini anlatması ve iyi bağlama çalmasıyla bilinmektedir.

Cuğolu aşıkların beşincisi olarak bilinen
Nebi Efkari’nin ölümüne ilişkin, değişik bilgiler bulunmaktadır. İlki, Yusufeli’nin Narlık köyünde tifoya yakalanıp öldüğü ve orada toprağa verildiği, öteki ise Bayburt’ta öldüğü ve orada toprağa verildiğidir.

Ayrıca yine Ardanuçlu Efkari (1900-1980) ve Çankırılı Efkari adlı aşıklar bulunmaktadır.

 


 

Gördüz mü

Garip bülbül vatanından yad oldu
Varıp gayrı dala kondu gördüz mü
Bir dem idi elalem de şad oldu
Şimdiyse günlümüz söndü gördüz mü

Hepimiz benzerdik bes’li boğaya
Tenezzül etmezdik beye ağaya
Geçin karşısına bakın Cuğo’ya
Kalmadı bir hane yandı gördüz mü

Cümlemiz mevlaya olmuşuz asi
Yürekten silinmez gam ile yası
Şimdi oğ’l uşağın her idaresi
Efkari sırtına bindi gördüz mü

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n