© BeKa                                                                                                      
 
Ozanlar Web Sitesi

 

Seyit Nesimi

 

 

Seyit Nesimi©

1370-1417. Şamaha’da doğdu. Asıl adı Ömer’dir. Yaygın olarak İmameddün Seyit Nesimi adıyla tanındı. Dönemindeki önemli medreselerde eğitim gördü.

Küçük yaşlardan itibaren Fazlullah Naimi'nin (1340-1394) kurucusu olduğu Hurufi düşüncesini öğrenmeye başladı. Bu konudaki temel eğitimini doğrudan Naimi’den aldı. Hallac-ı Mansur (858-922) tarafından geliştirilen düşünce sisteminden de önemli etkiler taşıyan Nesimi, bütün bir İslam aleminde öteki Hurufiler gibi sürekli takibata uğradı. Ancak düşüncelerini belli bir sistematiğe göre geniş çevrelere aktarma fırsatı buldu. Döneminin tanınmış bilgeleriyle yakın dostlukları oldu.

Moğolların egemenliğinde bulunan alanlarda Hurufi inancında olanlara yapılan sürekli baskılar Fazlullah Naimi'nin öldürülmesinden sonra Anadolu’ya geçen Seyit Nesimi, yaklaşık 10 yıl kadar »Vahdet-i Vücut« öğretisini orada yaymaya çalıştı.

Dini öğretilerini şiirleri aracılığıyla da aktaran Nesimi’nin eserleri kuşaktan kuşağa aktarıldı. Birçok sanatçı tarafından değişik zamanlarda bestelendi ve yorumlandı.

Alevi inancında 7 ulu ozandan biri olarak kabul edilen Seyit Nesimi Halep’te derisi yüzülerek öldürüldü. Efsanelere göre yüzülen derisini sırtına alıp 7 kapıdan aynı anda çıkarak sır oldu.


Gözün Aç Gör
 
Gözün aç gör ey talip Alidir her kan-ı server
Muhammed aşk ile derya Alidir kıymeti gevher
 
Muhammed ilme kan oldu oldu Ali nutk-ı beyan oldu
Ana her sır beyan oldu Alidir hacer-I kanber
 
Alidir cümlenin canı Muhammeddir Ali kanı
Hakikattır Ali şanı Alidir yar-ı peygamber
 
Hezaran türlü cümbüşler Ali emri ile işler
Varır yazlar gelir kışlar Alidir cisme can-perver
 
Ne bilsin cahil ü nadan Muhammed ya Ali kimdir
Muhammed serveri dindir Alidir cümleye rehber
 
Ali evvel Ali ahir Ali zahir Ali batın
Ali şems-i münneverdir Alidir nur ile enver
 
Alidir herşey için can Alidir yar ile mihman
Ali rahim Ali rahman Alidir cümleye server
 
Ali vahid Ali ehad Ali ferd ü Ali samed
Alidir cümleye rahman Alidir şaf’ i mahşer
 
Ali sultan Ali süphan Ali cennet Ali Rıdvan
Ali dindir Ali iman Alidir sak-i Kevser
 
Alidir ol veliyyu’llah Alidir mazhar-ı Allah
Ali nurundan ey va’llah münneverdir yedi kişver
 
Alidir Haydar-ı Kerrar ol aldı kal’a-i Hayber
Alidir katil-I küffar Alidir miri her leşker
 
Nesimi’nin dil ü canı münevverdir Ali nuru
Ali vala Ali a’la Alidir server-i safder

 

Emrah Naroğlu ● Kime Ne (Söz: Seyit Nesimi ● Müzik: Emrah Naroğlu)

 

Önceki                                                                                                                        Sonraki

 
www.FolklorEdebiyat.com