• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Şenkayalı Nizamoğlu (© BeKa)
Fotoğraf: BeKa

 

 

Şenkayalı Nizamoğlu©

 

1949 yılında, sonradan Şenkaya’ya bağlı bir mahhe olan Şenkaya’nın Pertuvan (şimdiki adı Beykaynak) köyünde doğdu. Asıl adı Vahdettin Işıldak’tır. İlkokulu köyünde okudu.

Şiire ve aşıklık geleneğine ilgisi küçük yaşlarda başladı. Geleneğe ilişkin ilk bilgileri aynı zamanda köyün imamı olan, Nizami mahlaslı babasından aldı. Köylerine gelip giden aşıklar aracılığıyla bilgisini pekiştirdi. Ancak düzenli olarak şiir yazmaya yaklaşık 24 yaşında başladı.

Bu dönemden sonra yörede adı duyulan Şenkayalı Nizamoğlu, meclislerde katılmaya başladı. Ancak bağlama ya da başka bir çalgı çalmayı öğrenmedi.

Uzun yıllar bir devlet kurumunda çalıştıktan sonra emekli olan Nizamoğlu Bursa’ya yerleşti.

Şenkayalı Nizamoğlu’nun yaşamı ve sanatı birkaç kez tez olarak hazırlandı. Ayrıca şiirleri değişik gazete, dergi ve araştırmalarda yayınlandı.

 


 

Habersiz


Hayali bir bağda gül dermek için
Asla varılır mı gülden habersiz
Sayısız gül olsa goncası niçin
Açılıp saçılmaz yelden habersiz

Sevgisin saklar mı seven aşıklar
Onu sevdiğini etmez asla ar
Ondandır sarılır çiçeklere har
Bağbandan habersiz elden habersiz

Onun sevdasıyla hakka ermeye
Bülbül bekler gül açarken görmeye
Murat alıp maksudunu vermeye
Sanma bülbül öter dilden habersiz

Nizamoğlu gül bülbülün yaşıdır
Hakkın kudretidir hakkın işidir
Hak sevgisi sevgilerin başıdır
Döker çağlar akar selden habersiz
 


 

Önünde


Hasret çeker ağlar dilberi gördüm
Bir siyah perde var gözler önünde
Yaşlar viran etmiş çeşmini gördüm
Akıtmış yaşını izler önünde

Hasret sinesinde yananda gördüm
Bir dem-i var demi cananda gördüm
Bütün cihan ağlar gülende gördüm
Göster mahperini bizler önünde

Hayal değil aslı dilberi gördüm
Boyu selvi kaşı keman yay gördüm
Kendi ceylan yürüşü nigar gördüm
Ne bileydim ağlar sızlar önünde

Nizamoğlu suskun durur ar gördüm
İlaç melhem aşkın için sar gördüm
Yıllardır aradım yeni var gördüm
Gördüm güzel ağlar sizler önünde


 


Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n