• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

AşıK Ömer (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Aşık Ömer©

 

-1707. Doğumuna ilişkin kesin bir bilgi yoktur.  İyi bir eğitim aldığı tahmin edilmektedir.

Uzun yıllar Aydın’da oturduğundan kendisini Aydınlı saydığı görüşleri olduğu gibi yine şiirlerine dayanılarak Kırım’ın Gözleve köyü ya da Konya’nın Gözleve köyünden olduğunu varsayanlar da bulunmaktadır.

Şiirlerinden anlaşıldığı kadarıyla Farsça bilmekteydi. Ordu şairi olması dolayısıyla birçok Osmanlı bölgesini dolaşma fırsatı buldu. Çok değişik yerlerde bilinmesinin bununla bir ilişkisi olmalı.

Divan şiirinden en çok etkilenen aşıklardan biri olmakla birlikte aşıklık geleneğinde koşma ve destanlarda çok iyi örnekler vermiştir. Özellikle İstanbul Destanı ünlüdür.

Aşık Ömer'in nerede öldüğü ve toprağa verildiğine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Aşık Ömer'e ilişkin Sadettin Nüzhet Ergun'un hazırladığı »Aşık Ömer-Hayatı ve Şiirleri« (1967) adlı bir kitap yayımlandı.

 


 

Ben

Aşk beni şerimsar eyleyip gider
Gözlerimden dökmedeyim jale ben
Güller fasl-ı bahar eyleyip gider
Andelibim ha kılayım nale ben

Bilmem ahvalimi kime söyleyim
Divane gönlümü nice eyleyim
Can ü dilden mail oldum neyleyim
Mah yüzünde çifte çifte hale ben

Cemalin görmesem canım yerinir
Gayri bana dünyalar mı görünür
Gönül zülfü sevdasına sürünür
Dimi sükker ol lebleri bale ben

Ateş-i aşk ile sinem dolalı
Hasret ile sararıp da solalı
Ben sevda-i aşka zebun olalı
Düştüm türlü türlü garip hale ben

Aşık Ömer hasbıhalim söylerim
Akıbet cismimi üryan eylerim
Hakikiyim ben mecazı neylerim
Baki kalmam bu hırkayı şale ben

 


 

İçeri

Kadir mevlam senin hikmetin çoktur
Bir kuş gördüm taş mermerden içeri
Ömrüm tamam olup vadem bitende
Defnederler taze yerden içeri

Şükür olsun ol gani-ül Süphana
İtikadım vardır benim Kurana
Şimdi erişmişiz ahir zamana
Haram girdi helal serden içeri

Yoktan var eyledi ol gani bizi
Müminler beş vakit kılar namazı
Hak yakında kara eyleme yüzü
İblisi sürdüler nardan içeri

Aşık Ömer bunu yalan söylemez
Nasihat eder de kimse dinlemez
Kendi kusuruynan düşen inlemez
Ecel o ki girdi serden içeri
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n