• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Ozan Maksudi (© BeKa)
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

 

 

Ozan Maksudi©

 

1936-2007. Afşin’in Hunu (şimdiki adı Arıtaş) köyünde doğdu. Asıl adı Osman Dağlı'dır. İlkokulu köyünde okudu. Aynı zamanda medrese eğitimi de alarak dini öğretiler ve Kuran öğrendi.

Şiir yazmaya medrese eğitimi döneminde tasavvuf ağırlıklı konuları işleyerek başladı.

Köylerine gidip gelen çeşitli aşıkların yanında Aşık İhsani (1932-2009), Kul Hasan (1933-2010) ve Davut Sulari’nin (1925-1985) etkisi oldu. Sonraki yıllarda Mahzuni (1938-2002), Kul Hasan, İhsani, Nesimi Çimen (1931-1993) gibi birçok aşıkla Türkiye’nin hemen her bölgesini dolaştı.

Ozan Maksudi mahlasının yanında, adını ya da soyadını da kullanan Dağlı, şiirlerinde toplumsal sorunlardan sevgiye her konuyu işledi. Şiirleriyle birçok aşığı etkileyen Maksudi’nin çeşitli eserleri başta Feyzullah Çınar ve Aşık Mahzuni olmak üzere değişik kişilerce bestelendi.

1962 yılında açılan Ankara Halk Ozanları Derneğinin kurucuları arasında da yer alan Ozan Maksudi, 1971’de Almanya’ya yerleşerek yaşamını orada sürdürdü.

Çeşitli şenlik ve konferanslara katılan ve yaklaşık 2000 şiiri bulunan Maksudi’nin eserleri birçok gazete, dergi ve araştırmada aktarıldı ve şiirlerini topladığı birkaç kitabı yayamlandı.

Ozan Maksudi köyünde öldü ve orada toprağa verildi.

 


 

Aşk

Cehennemin bucağında gizlenir
Çıkar yücelerde seyran eder aşk
Yarası görünmez fakat sızlanır
Girdiği vücudu hayran eder aşk

Kula ruhsat verir padişah kılar
Şahı Mecnun eder çöllere salar
Aşkın bir zerresi bin dağı deler
Güneşe pas çeker duman eder aşk

Tanımaz korkuyu bilmez imanı
Sarı gazel yapar zümrüt çimeni
Parçalar sultanı yırtar fermanı
Tac u devletini viran eder aşk

Aşk önünde Ayla Güneş kör olur
Aşk meyinden içen gönül durulur
Maksud’ aşk atına binen yorulur
Bin daldan bin dala cevlan eder aşk

 


 

Üstüne

Bir gözleri maha taptım
Yemin Kuranın üstüne
Gözyaşımdan köprü yaptım
Kanlı derenin üstüne

Aylar geçti yıllar geçti
Saçlarıma aklar düştü
Bir yarada zalim açtı
Bunca yaranın üstüne

Kahpe felek kışa tuttu
Düşman bizi başa tuttu
Sevdiklerim taşa tuttu
Vuran vuranın üstüne

Bu aşk beni mahvedecek
İradem elden gidecek
Oy ne zaman hükmedecek
Sevgi paranın üstüne

Maksudi’yim isyan eder
Çark tersine dönmüş gider
Asırlardır binmiş gider
Deve pirenin üstüne
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n