• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Ozani (Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Ozani©

 

1965 yılında Çorum'da doğdu. Asıl adı İbrahim Gösterir'dir. İlköğrenimini Sarin (şimdiki adı Çalyayla) köyünde ve Çorum'da, ortaöğrenimini Çorum'da, yükseköğrenimini Ankara'da tamamladı.

Aşıklık geleneği ve şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. İlkokul yıllarında okuduğu Pir Sultan'dan etkilenerek şiire yöneldi. Sonraki yıllarda ise öteki şairleri ve aşıkları okuyarak kendini geliştirdi. Özellikle İhsani (1932-2009) ve Mahzuni'den (1938-2002) etkilendi. Ancak yazmaya lise yıllarında yöneldi.

Usta çırak geleneğinde yetişmeyen Ozani, mahlasını da kendi seçti. Zamanla hem kendi yöresinde hem de başka yörelerin şairlerini de incelerek bilgisini pekiştirdi ve birçok şairle dostluk kurup aynı meclislerde bulundu.

Ozani, Türkiye'nin değişik yerlerinde öğretmen olarak görev yaptı. Aynı zamanda geleneğe ilişkin birçok araştırmada bulundu. Bunların bir bölümü değişik gazete ve dergilerde yayınlandı. Ayrıca kendi şiirleri de birçok yerde yayınlandı.

Ozani'nin Çorum yöresine ilişkin hazırladığı »Örnekli-Tanıklı Çorum Ağzı Sözlüğü« (2010) adlı bir araştırması yayımlandı.

 


 

Gel

Benliğimi sarhoş ettin
Ayamadım ay oldu gel
Yar belimi büküp gittin
Dala bedenim yay oldu gel

Eller muradına erdi
El ele baş başa verdi
Şu dünyanın bütün derdi
Yalnız bana pay oldu gel

Ozani seni sevince
Yol gözledi gündüz gece
Gelmedin ecelden önce
Bütün ömrüm zay oldu gel

 


 

Nazlı Yar

Yaralı gönlümü ateşin ile
Dağlamışsın ela gözlü nazlı yar
Sellere dönmüşsün gözyaşın ile
Çağlamışsın ela gözlü nazlı yar

Yad ellerde dolaştığım sıralar
Şu senin özlemin beni yaralar
Ben gideli alı çözmüş karalar
Bağlamışsın ela gözlü nazlı yar

Sevenin derdini seven bilmeli
Sevdaya düşenler olurmuş deli
Ozani gurbeti gitti gideli
Ağlamışsın ela gözlü nazlı yar
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n