• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Aşıklar/Ozanlar/Şairler

 

 

C

 


 

Cafer Baba Cahit Can

Aşık Canani Ata Canani Veli Canani

Ahmet Canbaba Çorumlu Cefai

Bayburtlu Celali Göleli Celaloğlan

Derviş Cemal Cemal Hoca Cemali

Aşık Ali Cemali Aşık Cerrahi

Ardanuçlu Cesimi Aşık Cevlani

Dursun Cevlani Kul Cevri

Erzurumlu Ceyhuni

Karslı Ceyhuni

Zileli Ceyhuni

 Mustafa Ceylan Bülent Ceylani

Hafit Cihan Ķućenli Civani

Ardanuçlu Coşari Gönüllü Coşkun

Necmettin Coşkun Unusxevli Coşkuni

Ümit Coşkuni Erol Coşkunoğlu

Molla Cuma

 


 

Arama Konusunda Açıklama

Sitede yer alan bir aşık/ozan/şair (eğer varsa) mahlası üzerinden sıralandı.

(Genellikle başka bir isim olabileceği gibi kişinin adı veya soyadı da mahlas olarak kullanılmış olabilir.)

Buna göre eğer ilgili kişinin mahlası yoksa soyadına göre aranabilir.

 

 

B

 

     

Ç