• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Halil Öztoprak (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Halil Öztoprak©

 

1892-1967. Elbistan’ın Aktil (şimdiki adı Yalıntaş) köyünde doğdu. Okula gitme olanağı bulamadı. Ancak kendi kendini yetiştirdi. Okuma yazma ve dini bilgiler yanında Arapça ve Farsça öğrendi.

Küçük yaşlardan itibaren şiirle ilgilenmeye başladı. Dinlediği dedeler ve zakirler dışında okuduğu kitaplar aracılığıyla kendini geliştirdi ve bilgisini pekiştirdi.

1930’lu yıllarda başlayarak Darende ve Elbistan çevresinde dava vekili olarak çalışan Halil Öztoprak , gençliğinden itibaren birçok düşünce geliştiren ve Anadolu’nun değişik yerlerini dolaşarak bu düşüncelerini paylaştı. Öztoprak, özellikle 1950’li yıllardan itibaren Alevilere ilişkin bazı hakların devlet nezdinde kabul edilmesi için de mücadele verdi. Ömrünün son dönemlerine kadar düşüncelerini hayata geçirmek için mücadele etti. İlk başta Alevi toplumu arasında oldukça ilgi bulan düşünceleri zaman zaman da yine aynı çevrelerde bazı nedenlerle eleştirildi ya da bir ölçüde uzak duruldu.

Halil Öztoprak Ankara’da öldü ve orada toprağa verildi.

Halil Öztoprak’ın düşüncelerini aktardığı »Kuranda Hikmet Tarihte Hakikat ve Kuranda Hikmet, İncilde Hakikat« (1956) »Kuranda Hikmet, Müslümana Saadet« adlı kitapları bulunmaktadır.

 


 

Bu Meclise

Bi-haberler derdi dilden gelmesin bu meclise
Dersin almayan bülbülden gelmesin bu meclise
Ah u zar çekmeyen gülden gelmesin bu meclise
Geçmeyen kiyl ile kalden gelmesin bu meclise

Ezel bezmin şarabını nuş eden sermestleriz
Nesimi gibi derisi diri yüzülmüş postlarız
Ar ile namustan geçen saf gönüllü dostlarız
Tan eden ar eden kuldan gelmesin bu meclise

Öztoprak can başla dosta kurban oldum ben yine
Hak ile hakkı bilip vuslat canan oldum yine
Ben ki kuşdili söyleyen Süleyman oldum yine
Seyfi kim bilmez bu dilden gelmesin bu meclise

 


 

Dediler

Ehlullahlar sohbetinde
Bana gizli raz dediler
Kaçma bu hak vahdetinden
Kesrettesin laz dediler

Olmak istersen hakka kul
Dediler sen de Mecnun ol
Leyla’dadır mevlaya yol
Rızada niyaz dediler

Katreyim ummana doldum
Mute kable sırrın bildim
Ölmeden evveli öldüm
Mezarını kaz dediler

Bu sırrı açan zahire
Ermedi nuru tahire
İkrardan dönen kafire
Şeytandır yobaz dediler

Abdal Öztoprak alana
Arı varı hep talana
Bu kuşdilini bilene
Sivrisinek saz dediler
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n