• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Deliktaşlı Ruhsati (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Deliktaşlı Ruhsati©

 

1836-1912. Kangal’ın Deliktaş köyünde doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Yaşamına ilişkin değişik tarihler söz konusudur.

Halk şiirini ve gelenekleri küçük yaşlarda öğrenmeye başladı. Bazı kaynaklara göre temel anlamda bağlama derslerini Deli Derviş Feryadi’den (1824-1904) aldı.

Bazı kaynaklara göre Bektaşi bazılarına göre ise Nakşibendi tarikatından olan Ruhsati, Anadolu’nun birçok yerini dolaştı. Ruhsati mahlasından başka, bazı dönemler İcadi ve Cehdi mahlasıyla da şiirler yazdı.

300 kadar şiiri saptanan Ruhsati’nin ayrıca 473 beyitlik aruzla yazılmış »Uğru ile Kadı« adlı bir hikayesi bulunmaktadır.

Aşık Ruhsati’nin şiirlerinin büyük bir bölümü Eflatun Cem Güney tarafından »Aşık Ruhsati, Hayatı ve Şiirleri« (1963) adıyla kitaplaştırıldı. Sonraki yıllarda ise Doğan Kaya »Aşık Ruhsati« (1999) adıyla daha ayrıntılı bir araştırma yayımladı.

 


 

Dağlar

Ayrılık badesin tatlı mı sandın
Ne tez tebdil olmuş çimenin dağlar
Bu güzellik geçer sana da kalmaz
Daha neye bağlı gümanın dağlar

Nice güzellerden alırsın bac’ı
Al yeşil renklerden giyersin tacı
Yardan ayrılması zehirden acı
Bu yüzden gitmiyor dumanın dağlar

Gece gündüz yalvarmıştım Süphana
Birden vuslat bulamadım sunama
Daha şimden geri beni kınama
Semaya erişmiş figanın dağlar

Ruhsat’ gibi karaları bağlarsın
Aşkın ateşiyle yürek dağlarsın
Benim ahvalime sen de ağlarsın
Var ise zerrece imanın dağlar

 


 

Olmayınca

Çok şükürler olsun gani mevlaya
Çoğu fark etmezdik az olmayınca
Kışı cehenneme misal yaratmış
Cenneti bilmezdik yaz olmayınca

Yüzümü ben hakka eyledim türap
Cümleye yardım et ey gani yarab
Nice bin gölleri eylersin harap
İçinde turnası koy olmayınca

Birgün olur elin ermez dilbere
Genç iken kendine bir derman ara
Kim olursa olsun girer vebale
Ölçekte terazi düz olmayınca

Yarim ile gördüm sefayı demi
Gitmiyor başımdan dünyanın gamı
Ruhsati zamane tutmaz adamı
Elinde kemani saz olmayınca
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n