• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Rüsvai (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Rüsvai©

 

1978 yılında Merzifon’da doğdu. Asıl adı Ali Cem Akbulut'tur. İlk ve orta öğrenimini köyünde ve babasının öğretmen olması nedeniyle çeşitli illerde, yüksek öğrenimini ise Erzincan’da tamamladı.

Aslen Harız (şimdiki adı Gümüştepe) köyünden olan Rüsvai ilkokul yıllarında şiir ve edebiyata ilgi duymaya başladı. Babasının folklora ilişkin araştırmalarına, yöresindeki halk şairlerinin şiirlerine bağlı olarak şiire olan ilgisi arttı. Yaklaşık 16 yaşında şiir yazmaya başladı. Zamanla şiire ilişkin bilgisini pekiştirerek kendi tarzını geliştirdi. Şiirlerinde ilk dönemler Esedi mahlasını kullandı. Ancak sonraları Rüsvai mahlasında karar verdi.

Folklor araştırmalarına babasının da desteği ile yoğunlaştı. Giderek kendi kütüphanesini ve çalışma yöntemlerini oluşturdu. Bu dönemde Osmanlıcayı da öğrenen Akbulut, bazı eski kaynakları inceleyip çevirerek arşivlere kazandırdı.

Öğretmen olarak görevine Merzifon’da devam eden Rüsvai’nin tasavvuftan aşka, sevgiye ve hicve kadar değişik konuları işlediği şiirleri bazı araştırma ve dergilerde yer aldı. Ayrıca hayatı ve şiirleri tez konusu oldu.

Ali Cem Akbulut'un »Gazilerovacığı Aşıkları« (2010) ve Bekir Karadeniz'le birlikte hazırladığı »Alevi-Bektaşi Şairleri« (8 Cilt) (2015) adlı bir araştırmaları yayımlandı. Ayrıca şiirlerinin bir bölümü yayına hazırlanmaktadır.

 


 

Bilmedim

Ezeli aşkına yandığım güzel
Özde bize canan imiş bilmedim
Kör göz ile yerde gökte aradım
Hanemizde mihman imiş bilmedim

Kapılıp cezbine daim döndüğüm
Pervane misali nara yandığım
Lokman gelse iyi olmaz sandığım
Bu dert bize derman imiş bilmedim

Bağlandık ayın şin kafın imine
Beli dedik devranına demine
Mazharı mineşşems iken kimine
Kimine len teran imiş bilmedim

Arif olmaz burnu yere değmeyen
Aşık olmaz gevher yükü yığmayan
On sekiz bin alem içre sığmayan
Bir noktada iskan imiş bilmedim

Pişman olmaz işin ehle danışan
Ehli haktır benlik dağından aşan
Vara yoğa olur olmaz konuşan
Bu Rüsvaî nadan imiş bilmedim

 


 

Nedir

Selvi boylarına kurban olduğum
Elinden çektiğim eziyet nedir
Ne yapsam bir türlü beğenmez oldun
Söyle sana göre meziyet nedir

Ne yamandır sevda oku atışın
Reva mıdır bu mecnunu satışın
Ölümden beterdir kaşın çatışın
Gör bu garipteki vaziyet nedir

Kıyam mı edersin benden öcüne
Cefan getirdi bak sabrın ucuna
Söksem yüreğimi versem avcuna
Bilir misin ki sen bu diyet nedir

Harap ettin beni ey saçı Leyla
Ömrüm geçer oldu ah ile vayla
Seni sevmem midir suçumu söyle
Hem öldürdün hem bu taziyet nedir

Beni toprak ettin serdin yoluna
Uğramaz olaydım keşke iline
Düşeli sen gibi zalim eline
Rüsvaî’yim bilmem hürriyet nedir
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n