• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Sadık Baba (© BeKa)
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

 

 

Sadık Baba©

 

1771-1837. Hekimhan’ın Güvenç köyünde doğdu. Asıl adı Hüseyin’dir. Eğitimine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Çocuk yaşta Sivas’ın Karaözü köyüne gitti ve yaklaşık 35 yaşına dek orada kaldı.

Sadık Baba, alışılmışın tersine, önceleri şiirle ve türküyle doğrudan ilgilenmemesine karşın 30 yaşından sonra gelen bir ilhamla kısa sürede yörede adını duyuracak denli önemli bir şair oldu.

Daha sonra Hekimhan’ın Başak köyündeki Babo Dede tarafından çağrılan Sadık Baba’nın özellikle bu dönemden sonra söylediği şiirler aynı köydeki Molla Bektaş tarafından kayıtlara geçirildi. Bir süre sonra Molla Bektaş’la birlikte doğduğu köye dönen Sadık Baba, yaşamını çiftçilik yaparak sürdürdü. Ancak yörede Bektaşi şiirinin yöredeki en önemli temsilcilerinden biri kabul edildi.

Sadık Baba köyünde öldü ve orada toprağa verildi.

Sadık Baba’ya ilişkin Cemal Özbey tarafından hazırlanan »Sadık Baba, Hayatı ve Deyişleri« (1957) adlı bir araştırma bulunmaktadır.

 


 

Bize

Kul olanın noksanı çok dediler
Ta ezelden kurmuş noksanı bize
Medet imdat eyler beşler yediler
Çektirme bellerde isyanı bize

Günahım çoktur her işten ağırdır
Nefsin askerleri biner seğirdir
Bir gerçeğe yoldaş olsan uğurdur
Gerçek gösterir göz mestanı bize

Yoldaş olmaz ise yola gidilmez
Ham meyveler lezzet verip yutulmaz
Yalan ikrar bir arada güdülmez
Gerçek nasip ede lisanı bize

Talihini tahsin eder bazılar
Bozulmaz ki başa gelen yazılar
Sadık ağlar yarasından sızılar
Hak eylesin lütfu ihsanı bize

 


 

Gönül Selamımı

Gönül seIamını kamile söyle
Alıcı olmayınca açma dükkanı
Ariflik manasın sor sual eyle
Müşterisiz yerde olma lisanı

Cahil ikrar eder ahdinde durmaz
Burda ağlamayan o demde gülmez
Yalan ile iman bir yerde olmaz
Neden maruf yalancının imanı

Cümle alem gezer arar hak deyi
Arif ifşa eder kula bak deyi
Nehi münkir inkar eder yok deyi
Men ademde gördüm Hakk'ın ihsani

Yerde değil gökte değil ya kande
Acep hak mihman mi ola bu tende
Velakat kerremna bani ademde
Kimse bilmez kimde mihman cananı

Almayana değil sözüm alana
Gerçekler yuf dedi kalbi yalana
Canım kurban olsun halden bilene
Sadık'a bildirdi küllü noksanı
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n