• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Rahim Sağlam (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Rahim Sağlam©

 

1961 yılında Aşkale’nin Dereköy köyünde doğdu. İlköğrenimi köyünde tamamladı.

Küçük yaşlardan itibaren aşıklık geleneğini, halk şiirini ve bağlama çalmayı öğrenmeye, yaklaşık 16 yaşlarında şiir yazmaya başladı. Bir süre Aşık Mihmani, bir süre de Aşık Reyhani’ye (1932-2006) çıraklık ederek bilgisini pekiştirdi.

Değişik bölgelerde yarışma şenliklere katılan Rahim Sağlam, şiirlerinde bazen adını, bazen de Rahimi mahlasını kullanmaktadır.

Rahim Sağlam bugüne dek 25 kadar albüm hazırladı. Ayrıca Batılı araştırmacıların hazırladığı albümlerde türküleri yer aldı.

 


 

Kaldı

Telefon hatları kapandı yarim
Elde mektup gözlerimde yaş kaldı
Bırakmaz geleyim engeli dağlar
Aramızda çözülmeyen iş kaldı

Nice padişahlar nice hem hanlar
Toprağın altında yatan bu canlar
Gelip de kayboldu bu insanlar
Gelen gitti veran oldu boş kaldı

Ömür bir gecedir hayat bir rüya
Rahim Sağlam böyle gidermiş zaya
Beni de bağrına bastı bu dünya
Mezarımda bir dikili taş kaldı

 


 

Yaylaya Yaylaya

Bahar geldi bizim eller
Çıkar yaylaya yaylaya
İki gözü yaşlı gelin
Bakar yaylaya yaylaya

Nice şehitlerin yatar
Ayrılığın günü çatar
Yağmur yağar şimşek atar
Çakar yaylaya yaylaya

Avcılar ceylanı vurur
Kartallar kendini yorar
Göçmen gelir çadır kurar
Yıkar yaylaya yaylaya

Gördü güzel sürüsünü
Gönül sevdi birisini
Rahim Sağlam türküsünü
Yakar yaylaya yaylaya
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n