• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Şavşatlı Mahrumi (© BeKa)
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

 

 

Şavşatlı Mahrumi©

 

1922-1997. Şavşat’ın Mamanelis (şimdiki adı Yavuzköy) köyünde doğdu. Asıl adı Mazlum Çiftçi’dir. Küçük yaşlardan itibaren aşıklık geleneği ve şiire ilgi duymaya başladı.

Yaklaşık 7 yaşlarında gördüğü bir rüyadan sonra şiir yazmaya ve türkü söylemeye başlayan Aşık Mahrumi, köylerine gelip giden aşıklar aracılığıyla zaman içerisinde geleneğe ve şiire ilişkin bilgisini pekiştirdi.

Zamanla Türkiye’nin birçok yerini dolaşan Şavşatlı Mahrumi, gittiği yerlerde değişik aşıklarla karşılaştı. Bunlarla hem deyişmelerde buldu hem de birçoğuyla dostluk kurdu.

Aşık Mahrumi sonraki yıllarda Şavşat’ta bir devlet dairesinde çalışarak emekli oldu.

Hemen her konuda yazan Mahrumi’nin şiirleri çeşitli gazete, dergi ve araştırmalarda aktarıldı.

Ayrıca  Berçenekli Mahrumi (1929-2006) adlı bir aşık bulunmaktadır.

 


 

Kalmadı

Mecnun gibi Leyla Leyla diyerek
Tükendi gözümün yaşı kalmadı
Çoban idim aşk sürüsün sayarak
Defterde sayfada boşu kalmadı

Yedi yaşta düştüm hicran kahrına
Gavvas olup daldım firkat bahrine
Yediğin belendi felek zehrine
Dünyanın lezzeti aşı kalmadı

Mihnet ile geçti bu genç çağlarım
Öz derdime ancak özüm ağlarım
Güz gelmeden gazel oldu bağlarım
Gönlümün şen bülbül kuşu kalmadı

Dünyada ne zaman bahtiyar oldum
Her gün gece gündüz vah diyor oldum
Geçti civan ömrüm ihtiyar oldum
Mahrumi ağzında dişi kalmadı

 


 

Senin İle

Gel gönül hasret bağına girelim senin ile
Umduğumuz şen günlere erelim senin ile
Böyle gafil durmak ile asla iş başa gitmez
El ele verip de dosta varalım senin ile

Aşık olan işlemeli bu aşkın adedini
Varıp mürşid-i kamile yapmalı hizmetini
Destur alıp da binelim biz bu aşkın atını
Kadir bilen dost eline sürelim senin ile

Der Mahrumi çekiyorum bin türlü meşakkati
Zerrece yoktur gözümde dünya zevk ü ziyneti
Şüphe yoktur ki sabreden bulacak selameti
Gel gönül daim sabredip duralım senin ile
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n