• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Sefil Şefik (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Sefil Şefik©

 

1938 yılında Şavşat’ın Sixizir (şimdiki adı Kayadibi) köyünde doğdu. Asıl adı Şefik Özarslan'dır. İlkokulu köyünde okudu.

Aşıklık geleneği ve şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. Köylerine gelip giden aşıklar ve bazı yaşlı insanları dinleyerek kendini geliştirdi.

İlkokul yıllarından itibaren şiir yazan Sefil Şefik’in, çocukluğu ve ilk gençliği köyünde geçti. Bu süre içinde yörede anlatılan birçok halk hikayesi ve türküsünü öğrendi. Askerden sonra 12 yıl kadar Murgul’da serbest ticaretle uğraştı. Bu dönemde tanıştığı birçok aşıkla dostluk kurdu ve zamanla kendini geliştirdi.

1973 yılında Almanya’ya giden Özarslan, gurbet ve ayrılığa ilişkin duygularını da şiirlerinde dile getirdi. 1988 yılında ise yeniden Türkiye’ye dönerek ailesinin Ankara’ya yerleşti.

Sefil Şefik'in şiirleri değişik, gazete, dergi ve araştırmalarda yer aldı.

 


 

Ağır Ağır

Dünyaya gözünü açınca kişi
Değişmeye başlar hal ağır ağır
Yılı tamam olup dolunca yaşı
Konuşmaya başlar dil ağır ağır

Kimisi geç yürür kimisi erken
Telaşesi başlar yemeğin yerken
Kimi tahsil kimi ticaret derken
Kat eder dünyada yol ağır ağır

Gayret gösterdikçe işi ilerler
Yıllar geçer yazı kışı ilerler
Farkında olmadan yaşı ilerler
Bükülmeye başlar bel ağır ağır

Nerde yaşlı ninen ak saçlı deden
Gün gelir yok olur var olan beden
Bahçeye dikilen küçük bir fidan
Açar her tarafa dal ağır ağır

Şefik der zikreyle cenab-i bari
Bu kuvvet bu kudret hep onun kari
Günde yüz bin çiçek dolaşan arı
Yapar kovanda bal ağır ağır

 


 

Benim

Bahçemde yetişmiş bir fidan iken
Baltayla kestiler dalımı benim
Ancak beni anlar bu derdi çeken
Herkes anlayamaz halimi benim

Ektiğimi biçmek nasip olmadı
Kanatlanıp uçmak nasip olmadı
Filizlenip açmak nasip olmadı
Koparıp aldılar gülümü benim

Yıllardır yavrumun yanında yoktum
Ağladım sızladım boynumu büktüm
Epeyce dayandım sonunda çöktüm
Kırk yerden kırdılar belimi benim

Eloğlu konuşur ileri geri
Bilmez ateş yakar düştüğü yeri
Şefik şair idi oldu serseri
Felek lal eyledi dilimi benim
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n