• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Zorlu Şerifi (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

 

 

Zorlu Şerifi©

 

1772-1844. Erzurum’da doğdu. Asıl adı Mehmet’tir. Bazı kaynaklarda ise 1768 yılında köyünde doğduğu ve sonradan Erzurum’a gittiği yolunda bilgiler bulunmaktadır.

Eğitimini Erzurum’da tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte köyü Zor’a (şimdiki adı Esenyaka) döndü. Dönemin alimlerinden Hazık Efendinin yanında bilgisini pekiştirdi.

Şerifi, kendi şiirleri yanında, uzun yıllarını vererek yazdığı ve hem dönemine hem de birtakım genel konulara ışık tutacak nitelikteki çalışmalarıyla bilinir. Bunlardan en bilineni 804 sayfalı »Pend-i Gülistan« adlı kitabıdır. 1810-27 yılları arasında hazırladığı bu kitapta dönenim Erzurum’u ve çevresindeki yaşamına ilişkin önemli bilgiler aktarmaktadır.

Bunun dışında Şerifi'nin yine dini konuları işlediği »Mevlid-i Nebevi« gibi birçok kitap hazırlayan Şerifi’nin bitiremediği ve henüz tam olarak çözülemeyen bazı elyazması defterleri bulunmaktadır.

Şerifi, yazdığı kitapların bir parçası olarak şiirlerinde hece ölçüsünü pek kullanmamıştır. Düz yazıları şiirleştirmek gibi alışılmamış biçimleri de denediğinden bu tür uzun şiirlerinde kendi adı geçmemektedir.

 


 

Eyle

İlahi ver tene sıhhat
Beni hücrenişin eyle
Kom’ emraz-ı cehalette
Beni hücrenişin eyle

Nasihatten dolap açam
Kamuya dür güher saçam
Kesafetten ırak kaçam
Beni hücrenişin eyle

Fenanın macerasından
Geçem nefis havasından
Kaçam nasın arasından
Beni hücrenişin eyle

Şerifi pek nahif oldu
Bunamış pir zaif oldu
Gönül gamhar hafif oldu
Beni hücrenişin eyle

 


 

Seksen Altı Tarih

Seksen altı tarih oruç ayı zeyn
İkinci günü hem ruz-ı isneyn

Getirip ol hüda dünyaya beni
Besletip ol mader müşfikateni

Oluben madere zül ab u heva
Vatan-ı aslına gelmeye reva

Eyleyip atama dikkatle niyaz
Hubbu’l-vatan mine’l-iman deyu raz

Tutuben sözünü adem teki ta
Koyuben ravza-i cinanı ata

İletip dam-ı cehlistana bizi
Yoğidi bizden gayri oğlu kızı

Düşmeyip aile-i dünyaya çok
Oluben gayeti gönlü gözü tok

Çar u sal sinn-i sabavette beni
Kodular tişe-i erkanda teni

Ta’lim-i sıbyanla her ruz u şebi
Geçirip olmadalar zer talibi

Komadılar bizi ilmi talebe
Gidelim Erzurum’a ya Halep’e
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n