• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Aşık Serveri (© BeKa)
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

 

 

Aşık Serveri©

 

Ardanuç’un Sogara (şimdiki adı Soğanlı) köyünde doğdu. Asıl adı Selim’dir. Cuğolu aşıkların ilki olarak bilinen Aşık Serveri’nin yaşamına ilişkin ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Ancak bazı şiirlerinden ve anlatılardan yola çıkılarak 18. yüzyılın ortalarında doğduğu düşünülmektedir.

Küçük yaşlarda şiire ve türküye ilgi duyan Serveri, yaklaşık 1771 yılında aşıklığa başladı. Gençliğinde bağlaması elinde birçok yeri dolaştı. Sonraki yıllarda köyünde medrese hocalığı ve imamlık yaptı. Bu yüzden Molla Selim olarak da anılır.

Günümüze ulaşabilen yalnızca birkaç deyişi bulunan Aşık Serveri, adı ve eserleri bugüne kalabilmiş Artvinli saz şairlerinin en eskilerinden biridir.

Serveri, köyünde öldü ve orada toprağa verildi.

 


 

Derler Bize

Bin yüz seksen altı buldun bir varı derler bize
Laubali dervişanım kadiri derler bize

Nuş edip hazreti pirden cananın badesini
Bu aşk ile sızlar olan bir arı derler bize

Ta ezelden bezm-i elestte kavlen iman etmişiz
Fethedip aşkın pazarın serdarı derler bize

Öyle bağa bağban oldum bağ başka barı başka
Hakiki yara aşıkan öz yari derler bize

Tu ruhların taksiminde illa diyen bir idik
Girip yetmiş bin hicaba sayanı derler bize

On İki İmama varıp ders okuyan biz idik
Terk-i dünya eylemişiz nigarı derler bize

Bir nurun sayesidir ki bizi insan eyledi
Müştak olup bir cemali didari derler bize

Liva-i Ardanuç’tanım Cuğo’dur aslen köyüm
İsmimiz Molla Selim’dir Serveri derler bize

 


 

Paşam

Ahiska kolunun bir livasısın
İnanmış resule imanlı paşam
Hak yanında paşaların hasısın
Herbir hareketin inanlı paşam

Tarih iki yüz üç sefer bizimdir
Allahü alemdir zafer bizimdir
Resulullah Hamza Cafer bizimdir
Değil yollarımız dumanlı paşam

Serveri söylüyor hak yardımcımız
Yüz bin aslanımız var kılıcımız
Beş yüz bin Moskofa yeter gücümüz
Sen Sultan Mahmut’tan fermanlı paşam
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n