© BeKa                                                                                                      
 
Ozanlar Web Sitesi

 

Sefil Sıdki

          Fotoğraf: Muhsin Gül arşivi

 

Harızlı Sıdki©

1865-1928. Tarsus’un Yenice köyünde doğdu. Asıl adı Zeynel Abidin’dir. İlk medrese eğitimini köyünde aldı.

Ailesi 1800’lü yıllardaki iç karışıklıklar nedeniyle Malatya’dan Silifke’ye göçtü. Daha sonra geri dönmek istedilerse de vazgeçip Tarsus yakınlarındaki Yenice köyüne yerleştiler.

Sıdki Baba daha 6 yaşındayken deyiş söylemeye, 12 yaşından itibaren Pervane mahlasıyla şiir yazmaya başladı. Yine aynı yaşlarda evden kaçarak Hacı Bektaş Dergahını ziyarete gitti. Belirli aralıklarla 14 yıl kadar orada kalarak Hacı Bektaş Dergahındaki Cemalettin Efendi’ye hizmette bulundu. Bundan dolayı da Cemalettin Efendi, bir belge ile Sıdkı’yı kendisine vekil atayarak, kendi gidemediği yerlere yolladı.

Cemalettin Efendi, Pervane yerine Sıdki mahlasının daha uygun olacağını söylediğinden dolayı 14 yıl sonra mahlası değişmiş oldu.

Sonraki yıllarda tarikat adına hemen tüm Anadolu’yu dolaşan Sıdkı Baba, 1894’te Merzifon’un Harız (şimdiki adı Gümüştepe) köyüne yerleşti. İlk eşinin 1911 yılında ölmesi üzerine Harız’da yeniden evlendi.

Bu konudaki en ayrıntılı araştırma Muhsin Gül tarafından »Halk Ozanı Sıdki Baba, Hayatı ve Şiirleri« (1984) adıyla yayımlandı.


Aşk Beni

Dil vereli bir saçları Leyla’ya
Bülbül gibi giryan etti aşk beni
Akıbet düşürdü küh ü sahraya
Mecnun gibi hayran etti aşk beni

Kimi aşık kimi derviş dediler
Kimi doğru yola girmiş dediler
Kimi dünya huyu sevmiş dediler
Aşk içinde destan etti aşk beni

Kimi deli dedi kimi budala
Ne çare katlandı gönül her hale
Tutuben yakamdan verdi tellala
Bir pulunan ilan etti aşk beni

Bir dem derviş oldum ehl-i seyahat
Durmayıp dolandım kırk bin vilayet
Oldum bir zaman da ehl-i harabat
Yaktı yıktı viran etti aşk beni

Gör neyledi Sefil Sıdki’yi hüda
Bir zaman şah etti bir zaman geda
Evvel Tarsus kazasında bineva
Yenice’de iskan etti aşk beni


Beni

Siyah perçemlerin gonca yüzlerin
Garip bülbül gibi zar eyler beni
Hilal ebruların ahu gözlerin
Tığ-i sevda gibi yaralar beni

Kaşların bismillah yüzün Beytullah
Seni öz nurundan yaratmış Allah
Sevmişem dost seni terketmem billah
Aşkın hançeriyle vuralar beni

Elif kametine hayran olduğum
Gece gündüz hayaline döndüğüm
Hep senin içindir boyun eğdiğim
Yoksa zaptedemez bu yerler beni

Sevdayı aşkınla ah u zar oldum
Kalmadı tahammül bi karar oldum
Cemalin göreli sevdakar oldum
Korkarım ki bu dert paralar beni

Sıdki’yem billahi terkin etmezem
Gayrı güzellere meyil katmazam
Kovsalar dövseler burdan gitmezem
Meğer ferman gele süreler beni

 

Ali Ekber Çiçek ● Haydar Haydar (Söz: Sıdki Baba ● Müzik: Ali Ekber Çiçek)

 

Önceki                                                                                                                        Sonraki

 
www.FolklorEdebiyat.com