• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Ozan Sinemi (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Ozan Sinemi©

 

1961 yılında Divriği’nin Karakuzulu köyünde doğdu. Asıl adı Cavit Coşkun’dur. İlköğrenimini köyünde tamamladı.

Şiire ve aşıklık geleneğine ilgisi küçük yaşlara dayanmaktadır. Köylerine gelip giden ve çevredeki aşıklardan etkilenerek şiir yazmaya ve bağlama çalmaya başladı.

Aziz Nesin’le (1915-1995) tanıştıktan sonra bir dönem Nesin Vakfı bünyesinde çalıştı. Bu dönemde İstanbul’da birçok aşıkla görüştü ve geleğene ilişkin bilgisini pekiştirdi. Daha sonra Ankara’ya yerleşti.

Aşıklara ilişkin çeşitli çalışmalarda ve örgütlenmelerde görev aldı. Halk Ozanları Kültür Vakfı Başkanlığı görevini de yapan Sinemi’nin toplumsal sorunlardan sevgiye dek hemen her konuda şiirleri bulunmaktadır.

Ozan Sinemi bugüne dek değişik bölgelerde birçok etkinliğe, şenliğe ve yarışmaya katıldı, değişik ödüller aldı.

 


 

Erenler

Ben kendimi bilip aklım yeteli
Her güçlüğe esir oldum erenler
Dağdan taştan sızdım aktım engine
Derince bir göle doldum erenler

Mazlumsun dediler sığındım kaldım
Tokmaksız davulu bir zaman çaldım
Hayat mektebinde dersimi aldım
Herşeyi kendimde buldum erenler

Kin ile kibiri bir yana attım
Yüklendim yükümü menzile yettim
Dikenler içinde gül gibi bittim
Açmadan goncayı soldum erenler

Sinemi zalimin kaldım çölünde
Yıldım fetvasında acı dilinde
Kendini bilmeyen cahil elinde
Günde yüz bin kere öldüm erenler

 


 

Neler Götürdü

Ben seyir ederken zevk ü sefayı
Yıllar benden neler neler götürdü
Sırtlayıp giderken bunca cefayı
Beller benden neler neler götürdü

Ne bahar yaşadım ne de yazını
Hep taşıdım kahırını nazını
Çok dinledim muhannetin sözünü
Diller benden neler neler götürdü

Kimisine köle oldum kul oldum
Bazen acı bazen tatlı dil oldum
Çoğuna da yoldaş oldum yol oldum
Kullar benden neler neler götürdü

Hep çırpındım türlü iye bulaştım
Kendim yordum ne menzile ulaştım
Göçüm alıp diyar diyar dolaştım
Yollar benden neler neler götürdü

Ozan Sinemi’yim yağdım yatıştım
Zalim ile cebelleştim atıştım
Kim çağırsa sazım ile yetiştim
Teller benden neler neler götürdü
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n