• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Soslu Turabi (BeKa)
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

 

 

Soslu Turabi©

 

-1867. Aşkale’nin Sos (şimdiki adı Dallı) köyünde doğdu. 1700’lü yılların sonu ya da 1800’lü yılların başında doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Hacı Ali’dir.

Varlıklı, ancak acımasız bir insan olan bir kardeşinden uzaklaşmak için köyünü terk edip diyar diyar dolaşan Soslu Turabi, Erzincan’ın bir köyüne yerleşti. Yıllarca yoksul ve yardıma muhtaç insanlara destek verdi. Özellikle yeni köyüne öylesine bağlandı ki, kendisini oralı olarak adlandırdı.

Aşık edebiyatında, özellikle Alevi-Bektaşi geleneğinde »Turabi« adının/mahlasının yaygın olarak kullanılması nedeniyle birçok karışıklık ortaya çıkmaktadır. Anadolu’da bulunan bazı Alevi-Bektaşi yazmalarında bu tür şiir örnekleriyle sıkça karşılaşılmaktadır. Bundan dolayı şiirlerin söz konusu kişiye ait olup olmadığına ilişkin tam bir kesinlikten söz etmek mümkün olamamaktadır. Özellikle Şabanözü’nün Mart köyünde mezarı olduğu kabul edilen Hacı Ali Turabi Baba ile isim benzerliği nedeniyle bir karışıklık olabileceği düşünülmektedir.

Soslu Turabi Erzincan’da öldü ve orada toprağa verildi. Ancak mezarının yerine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Ayrıca Turabi mahlaslı yaklaşık 18 ayrı aşık bulunmaktadır.

 


 

Garip Bülbül

Ben bülbülüm viraneden öterim
Dertli dertli ötme sen garip bülbül
Haktan nida gelmiş yaslar tutarım
Dertli dertli ötme sen garip bülbül

Virane beklemek ya benim karım
Hergün artar benim ah ile zarım
Muhammet Ali’dir sevgili yarim
Dertli dertli ötme sen garip bülbül

Viran beklemekte var mıdır hata
Yalvardım Allaha kırklara kata
Turabi bülbüldür hak diye öte
Dertli dertli ötme sen garip bülbül

 


 

Ne Kalem Bilirim

Ne kalem bilirim ne de ben yazı
Kaderin elinden kaldım amana
Kaldırdı nikabın seyretti gözü
Eynim Beytullahtır düşmem gümana

Muhammet Ali’ye özümü verdim
Hünkar-ı Veli’ye sergerdar oldum
İmam Hüseyin’e yüzümü sürdüm
Zeynel’in hüccetin aldım nişana

Turabi dünyada oldu serseri
Kimsenin kimseden yoktur haberi
Kimi libas giyer kimi gevheri
Pir elinden içtim geldim cihana
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n