• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Süleyman Ruhi (BeKa)
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

 

 

Süleyman Ruhi©

 

1880-1951. Bayburt’un Gökçedere Kasabasında doğdu. Asıl adı Süleyman Hafız’dır. Küçük yaşlarda medrese eğitimi görerek Kuranı ezberleyip hafız oldu.

Dini eğitim aldığı dönemlerde Nakşibendi tarikatına girdi. Tarikatın ileri gelenlerinden Vehbi Hayyat’ı rüyasında gördükten sonra şiire yöneldi. Bu dönemden sonra da Ruhi mahlasına kullanmaya başladı.

Döneminde her türden birçok şiir yazan Süleyman Ruhi, yaşamının son dönemlerinde ise yazdığı tüm şiirleri imha etti. Bugüne kalabilen az sayıdaki eseri ise o dönemde yaşayan insanların kulaktan kulağa aktarmaları, aldıkları notlar ve oğlu tarafından akılda tutulanlardan oluşmaktadır.

 


 

Sevdiğim

Yoktan bu aleme geldi nişane
Çareler kılandır derde düşene
Ağladım yetiştim ol Alişan’e
Derdime bir çare aman sevdiğim

Enbiya evliya feyzinden alır
Cem olur halayık dermana gelir
Bu cihan nurundan münevver olur
Şefaat kılmaktır şanın sevdiğim

Ağla aşık ağla dermanın ara
Sen nasıl bülbülsün gonca gülzara
Var mı armağanın münasip yare
Bağ-ı cennet gonca gülün sevdiğim

Sana meftun olan aşık mı yatar
Ötünce bülbüller derde dert katar
Lokmansın aleme dermanın yeter
Aydındır hiç solmaz gülün sevdiğim

Bağ-ı gülşeninde bülbüller öter
Vasfı mümkün değil gel aşık yeter
Cevahir yükünü çeker mi kantar
La mekan şehrinde malın sevdiğim

Anı seven aşık her zaman ağlar
Akar gözyaşları ırmağı çağlar
Ol şahın dermanı dertleri sağlar
Can içinde bize canan sevdiğim

Seher erdi misk ü amber saçılır
Terinden yanakta güller açılır
Havz-ı Kevserinden bade içilir
Umarım lütfünden derman sevdiğim

Miracına kabul buyurdu mevla
Kemali sıfatla methetti ala
İspatına delil sure-i Esra
Mescid-i Aksa'da imam sevdiğim

Kainat halk oldu anın nurundan
Cem-i mahşer İsrafil'in surundan
Halayık kalkınca anda yerinden
Çeker sancağını hemen sevdiğim

Ağla Ruhi ağla gözlerin dolsun
Ahmet-i Muhtar'a halin arzolsun
Dertli biçareye çareler kilsin
Şefaat fermanın alan sevdiğim
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n