• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Narmanlı Sümmani (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Narmanlı Sümmani©

 

1860-1915. Narman’ın Samikale köyünde doğdu. Asıl adı Hüseyin’dir.

Küçük yaşlarda aşıklık geleneğini öğrenmeye başladı. 11 yaşında rüyasında gördüğü 3 derviş aracılığıyla bade içerek aşık oldu. Daha sonra Erzurum’a giderek aşıklar çevresine girdi. Xodlu Şamili (1810-1865) gibi birçok aşıktan etkilenmesine karşın, Sümmani’nin asıl ustası Erbabi (1805-1884) oldu.

Narmanlı Sümmani, sevdiğini bulmak için yıllarca dolaştı. Ancak kavuşmalarının olanaksızlığını anlayınca köyüne döndü.

Sümmani, sonraki yıllarda uzun zamandır birbirlerinin aşıklıklarına ilişkin şeyler duyduktan sonra ancak o dönemde özel bir izinle, Rusya’nın işgali altında bulunan Kars’a gidip Çıldırlı Şenlik’le (1850-1913) karşılaştı. Günler süren karşılıklı türkü söylemeden sonra birbirlerini etkilediler ve çok iyi arkadaş oldular.

Narmanlı Sümmani, köyünde öldü ve orada toprağa verildi.

Özellikle Doğu Anadolu’da yaygın olan ve Sümmani tarafından söylendiği için de »Sümmani Ağzı« olarak bilinen ezgi, 11’lik türkülerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Narmanlı Sümmani’ye ilişkin bugüne dek değişik araştırmacılar tarafından çeşitli kitaplar hazırlandı.

 


 

Açtı

Derdi cananıma kıldım şikayet
Sevgilim bahtıma gör ne fal açtı
Tahammül etmeye kalmadı takat
Bu sevda serimde kıvl-ı kal açtı

Yüz tutmaya haki payi görünmez
Cemalin mürdeye mahı görünmez
Ben deryaya baktım rahı görünmez
Bazı sağ gösterir bazı sol açtı

Sümmani bu derde oldu müşterek
Kul ermez maksuda meğer everek
Bugün birgün yarın iki diyerek
Yar siyah zülfümde beyaz gül açtı

 


 

Var

Varıp gidem bir kamile danışam
Belki benim şu derdimden bilen var
Bir güzelin ateşine yanmışam
Şu ah ile firkatine yanan var

Duman aldı koca dağın başını
Deyin nasıl silem gözüm yaşını
Gönül kalesinin mermer taşını
Hicran kalemiyle yarıp delen var

Derya kenarında ufacık taşlar
Nedir bu feleğin ettiği işler
Deryada balıklar havada kuşlar
Belki benim şu derdimden bilen var

Der Sümmani yarab gönlüm hoş eyle
Ya bana sabır ver bağrım taş eyle
Ya bir çift kanat ver beni kuş eyle
Tez yetişem dost bağında talan var
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n