Ana SayfaOzanlarTokatlı Selmani

Tokatlı Selmani

1934 yılında Almus’un Kuruseki köyünde doğdu. Asıl adı Hasan Selman’dır. Okula gitme olanağı bulamamasına karşın okuma yazmayı sonradan öğrendi ve dışarıdan sınava girerek ilkokul diploması aldı.

Aşıklık geleneğine küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. 15 yaşındayken ilk şiirini söyledi.

1966 yılından itibaren 9 yıl sürekli olarak Konya Aşıklar Bayramına katılan Aşık Selmani, 1967, 1968 ve 1969 yıllarında atışma dalında birincilik, yine 1968 yılında türkü dalında ikincilik olmak üzere çeşitli ödüller kazandı.

Geleneklere uygun olarak birçok başka aşık gibi bade içmeyen ancak Hacı Bektaş Dergahından şerbet içen Aşık Selmani, güncel olaylar ve toplumsal sorunlara yönelik taşlama örnekleri verse de ağırlıkla sevda ve dini konulara yoğunlaştı.

Aşık Selmani’nin şiirleri çeşitli gazete, dergi ve araştırmalarda aktarıldı.

Aşık Selmani, şiirlerin bir bölümünü »İki Cihan Dostu« (1971) adlı kitapta topladı. Ayrıa Muhammet Avşar tarafından hazırlanan »Tokat’ta Aşıklık Geleneği ve Aşık Selmani« (2012) adlı bir araştırma yayınlandı.

Ayrıca Göksünlü Selmani ve asıl adı Selman Arız (1945) olan Sungurlulu Selmani adlı aşıklar bulunmaktadır.

***

Boyun Eğmez

İnsanlar bir dağa benzerse eğer
Duman düşman olur yel boyun eğmez
Bülbülü koruyan dikenmiş meğer
Yılan düşman olur gül boyun eğmez

Merhemsiz bir yara sarılmaz ise
Ecel yetişince durulmaz ise
Yıkılan bir gönül kurulmaz ise
Lisan düşman olur dil boyun eğmez

Selmani açınca sır elden gitse
Uyduk da ağyara yar elden gitse
Çarkın terse dönüp var elden gitse
Cihan düşman olur el boyun eğmez

***

Erzincan’da

Çıktım yücesine seyran eyledim
Eser bad-ı saba yel Erzincan’da
Andelipler gibi figan eyledim
Açmış nergis reyhan gül Erzincan’da

Bu dünyada nice hikmetler vardır
Bu yolun esrarı bilinmez sırdır
Terzi Baba derler bir gerçek erdir
Bulmuş edep erkan yol Erzincan’da

Biçare Selmani geçmez yolundan
Bir yadigar versen zülfün telinden
Sultan Melek derler Kemah elinden
Nice bir evliya bil Erzincan’da