• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Aşık Tüccari (© BeKa)
Fotoğraf: Bekir Karadeniz

 

 

Aşık Tüccari©

 

1756-1841. Selim'in Tiknis (şimdiki adı Büyükdere) köyünde doğdu. Doğum ve ölüm tarihlerinde çelişkili bilgiler vardır. Nejat Birdoğan’ın araştırmalarında ölüm tarihi 1830 olarak geçmektedir. Yaşamına ilişkin ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır.

Aşıklık geleneğini nasıl ve kimden öğrendiği konusunda veri olmayan Aşık Tüccari, döneminin en önemli aşığı olarak bilinmektedir. Ancak Bektaşi olduğu ve bu gelenek içinde kendini yetiştirdiği ve burna bağlı olarak bir dergahta yetiştiği düşünülmektedir. Bazı kayıtlara göre Ticari mahlasını kullandığı anlaşılmaktadır.

Kuzeydoğu Anadolu ve Güney Kafkasya’da bilinen, »Yaralı Mahmut«, Tahir ile Zühre«, »Eşref Bey« gibi bazı aşık anlatılarının kaynağı olarak bilinen Aşık Tüccari, aynı zamanda yöre aşıklarının yaygın olarak kullandığı »derbeder« makamının da yaratıcısı olduğu kabul edilmektedir.

Kars’ın varlıklı ailelerinden olan, aynı zamanda Zihni mahlaslı şair ve bestekar Abo Ağanın yardımını gördü ve bu ilişkiyle yörede çok kısa sürede tanındı.

 


 

Kurban Olduğum

Aheste aheste yürür
Yoluna kurban olduğum
Konuş sözünü duysunlar
Diline kurban olduğum

Burası kale bedeni
N’olur durdurun gideni
Kemer sıkmıştır bedeni
Beline kurban olduğum

Kadere boynunu eğer
Gözleri dünyaya değir
Saçları toprağa değer
Teline kurban olduğum

Tüccari’yim can versinler
Yüzüm yoluna sürsünler
Döndür yüzünü görsünler
Halına kurban olduğum

 


 

İncidir

Dü çeşmim kan ağlamaktan gözlerim yaş incidir
Kadir kıymet bilmeyenler yaren yoldaş incidir
Dinle sözüm al nasihat konuşma cahil inen
Cahilde bir kem söz var ki değse bin baş incidir

Kadir mevlam sebepkar et bezirganlar şanına
Yüküm cevahir yüküdür bakır çatmaz yanına
Sarraf olan kıymet biçsin lalime mercanıma
Sarraf olmayan ne bilir sanır her taş incidir

Kamil ile haşromlayan kendisin evla bilir
Dinleme cahil adamı özünü derya bilir
Der Tüccari yar elinden çektiğim mevla bilir
Mevsim ihtiyar olunca dağları kış incidir
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n