Ana SayfaOzanlarXodlu İğzari
Xodlu İğzari

Xodlu İğzari

1877-1967. Artvin’in Aşağı Xod (şimdiki adı Aşağı Maden) köyünde doğdu. Asıl adı Kasım Ocak’tır. Küçük yaşlardan itibaren iyi bir medrese eğitimi gördü. Arapça ve Farsça öğrendi.

Aşıklık geleneğini de küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye başladı. Hem hece hem de aruz ölçülerine göre şiirler yazan İğzari, döneminde birçok ünlü aşıkla karşılaştı, dostluk kurdu ve deyişmelerde bulundu. Bazı kaynaklarda Yusufelili Muhibbi’nin bir muammasını cevapladığı yer almaktadır. Ancak İğzari, Muhibbi’nin (1823-1868) ölümünden yaklaşık 10 yıl sonra doğduğuna göre, böylesi »sanal« bir karşılaşma sonradan İğzari tarafından yazılmış olabilir.

Yörede Kasım Hafız ya da Kasım Hoca olarak bilinen İğzari, Artvin dışında Kağızman ve Sarıkamış’ta imamlık ve müftülük yaptı. En son Sarıkamış müftülüğünden emekli oldu.

Şiirleri dışında bir de Mevlit yazan İğzari, genellikle dini ve felsefi konuları ağırlıkla işledi.

Yaşamının son dönemlerini Sarıkamış’a yerleşen çocuklarının yanında geçiren İğzari, bir öğrencisini ziyaret etmek için yola çıktığında dağda tipiye yakalandı. Küçük bir kovuğa sığınmasına karşın soğuk ve tipiden kurtulamayarak yaşamını yitirdi. Sonraki günlerde onu arayanlar elinde Kuran, donup kalmış olarak buldular.

İğzari köyüne getirildi ve orada toprağa verildi.

* * *

Gel Yarim

Selvidir kametin tubaya dönmüş
Güneş ziya vermiş ruyun gel yarim
Mest ü hayran oldu cismiyle canım
Misk ü amberidir buyun gel yarim

Gel beri cananım şah-ı hubanım
Afet-i devranın mah-ı tabanım
Gözleri mestandır kaşı kemanım
Cezbeyledi canım muyun gel yarim

İğzari aşk ile sevdaya saldı
Cemalin gördü de halvete kaldı
Cananı gelince muradın aldı
Şehr-i Medine’dir köyün gel yarim

* * *

Gizlidir

Arifin kalbi içinde nice sultan gizlidir
Seyreder devr-i alemi kevn u mekan gizlidir

Bir amik deryadır kahrına hadd u payan
Cuş eder dalgalanır bahr-i umman gizlidir

Sırr-ı vahdet kenzinin ol fettahıdır
Alemi lahuta inmiş sırr-ı pünhan gizlidir

Masiva vushetinde bir noktayı mevhum gibi
Nezergahi ilahidir arş u rahman gizlidir

Zahid-i hodbin olanlar anlamaz esrar nedir
İğzari hak kelamı fehm eden irfan gizlidir