Ana SayfaOzanlarYozgatlı Hüzni
Yozgatlı Hüzni

Yozgatlı Hüzni

1879-1936. Yozgat’ta doğdu. Asıl adı Mehmet Bahattin’dir. Yaklaşık 4 yaşında babasının ölmesi üzerine akrabalarının yardımıyla zor koşullarda büyüdü. Önce iptidai ve idari mekteplerinde okudu. Daha sonra ise Sağır Mustafa Ağa Medresesinde 4 yıl kadar eğitimini sürdürdü. Bu dönemde Arapça ve Farsça öğrendi, dini bilgisini pekiştirdi.

Bir süre sonra koşullar daha fazla elvermeyince okuldan ayrılarak mahkemede katipliğe başladı.

Yozgatlı Hüzni, kendi döneminde yörede bilinen Gamlı, Hasta Bekir Salim gibi birçok aşıkla ve şairle arkadaşlık etti, deyişmelerde bulundu.

Ayrıca Hizbi mahlasına da kullanan Hüzni, yaklaşık 13 yıl askerlikten sonra Haymana, Zile ve Yozgat’ta imamlık yaptı.

Yozgatlı Hüzni geçmişi itibariyle Nakşibendi tarikatından olduğu yolunda veriler bulunmasına karşın kendisi şiirinde Kerbela, Ehlibeyt konularını işledi ve Bektaşiliği öne çıkardı. Bu konular ilk kez ayrıntılı olarak ise M. Öcal Oğuz işleninceye dek de fazlaca gündeme gelmedi.

Hüzni’ye ilişkin ayrıntılı bir araştırma M. Öcal Oğuz tarafından »Yozgatlı Hüzni« (1990) adıyla yayımlandı.

* * *

Bak

Bir kıpti ufacık mesnet alınca
Sadr-ı azam gibi payesine bak
İşin düşüp başın darda kalınca
Bir tecrübe et de mayesine bak

Zalime sır ver de bir aç arayı
Başına dar eder geniş dünyayı
Veled-i zinadan umma vefayı
Tohum kimin bir dayesine bak

Eriş bir kamile arzet ihtiyaç
Dostun olsa fırsat verme gözün aç
Tilki gölgesinde yatma uzak kaç
Tek mahvetsin aslan sayesinde bak

Cahil adam olmaz evliya olsa
Arife teslim ol eşkıya olsa
Hüzni bel bağlama akraban olsa
Hele bir fikrinin gayesine bak

* * *

Sevini Sevini

Bugün nazlı yardan haber
Aldım sevini sevini
Hanesine vardım akşam
Kaldım sevini sevini

Hoş temenna ettim yerden
Etti hürmet can u serden
Kollarım boynuna birden
Saldım sevini sevini

Lebleri bir oğul balı
Yanaklar ielma misali
Uğrun uğrun bin şeftali
Çaldım sevini sevini

Yari ağuşuma aldım
Zevrakı engine saldım
Hüzni aşk bahrine doldum
Daldım sevini sevini