• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5

Yunus Emre (© Ozanlar.biz)
Fotoğraf: Ozanlar.biz

 

 

Yunus Emre©

 

1238-1320. Anadolu’nun değişik yerlerinde adına mezarlar bulunmaktadır. Anadolu Selçuklu Devletinin dağılma döneminde yaşamış, Türkçe şiirin öncüsü tasavvuf şairi olan Yunus Emre’nin doğum ve ölüm tarihlerinde tam bir kesinlik bulunmamaktadır.

İslam bilimlerinin yanısıra Arapça ve Farsça öğrendiği, bunların dışında İran ve Yunan mitolojisini de incelediği sanılır. Hacı Bektaş’ın halifesi Taptuk Emre tekkesinde hizmet etmiş, düşüncesini yaymak için Anadolu’yu dolaşmıştır. Daha sonra kendisi de şeyh olan Yunus Emre’nin adına bulunan mezarların bazıları Eskişehir, Manisa, Erzurum, Karaman, Sandıklı, Nallıhan gibi yerlerdedir.

Yunus Emre, Oğuz lehçesi ve çağının konuşma dilini temel almış olmasına karşın yine de sözcüklerin tümü Türkçe değildir. Temel itibariyle bugünkü Özbek lehçesine daha yakın durur. Bazı zaman Farsça dil kurallarına göre şiir söylediği olmuştur. Bazı sözcüklerin Arapça, Farsça ve Türkçesini birlikte kullanmıştır.

Melami felsefesini Anadolu’ya taşıyan en önemli düşünürlerden biri olarak kabul edilen Yunus adı sevgi ve hoşgörüyle özdeşleşmiştir.

 


 

Ben

Bu ömrüm yok yere harc etmişim ben
Canım gör nice oda atmışım ben

Kimse kimesneye etmemiş ola
Anı kim kendime ben etmişim ben

Amelim rahtını derdim götürdüm
Kamu assım ziyana satmışım ben

Cihanda bir sınık saksıdan ötrü
Güherlerim ziyana satmışım ben

Amelim her ne ki varsa riyadır
Acep ihlası ne unutmuşum ben

Giceye eresini kimse bilmez
Tul-i emel başın uzatmışım ben

Dügeli ömrümü harcına sürdüm
Ziyandan bellidir ne utmuşum ben

Aguya bal deyu parmak uzattım
Aşıma zehr-i katil katmışım ben

Biçare Yunus'un çoktur günahı
Hakkın dergahına yüz tutmuşum ben

 


 

Bir Söz

Keleci bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz

Söz ola kese savaşı söz ola kestire başı
Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz

Kelecilerin pişirgil yaramazını şeşirgil
Sözün us ile düşürgil dimegil çağ ede bir söz

Gel ahi ey şehriyari sözümüzü dinle bari
Hezar gevher ü dinârı kara toprağ ede bir söz

Kişi bile söz demini demeye sözün kemini
Bu cihân cehennemini sekiz uçmağ ede bir söz

Yürü yürü yolun ile gafil olma bilin ile
Key sakın ki dilin ile canına dağ ede bir söz

Yunus imdi söz yatından söyle sözü gayetinden
Key sakın o şeh katından seni ırağ ede bir söz
 

 

Ö n c e k i  O z a n

  S o n r a k i   O z a n