Telif Hakları Konusunda Ek Açıklama
 
Bu sitede yer alan tüm veriler telif hakları yasasıyla korunmaktadır.

Ancak burada yer alan veriler ticari amaç olmaksızın ve  kaynak bağlantısı eksiksiz belirtilerek kullanılabilir.

Kaynak gösterilmemesi durumunda telif hakları ihlal edilmiş olacağından, bu bilgilerin tümünü ya da bir bölümünü kullanan özel veya tüzel kişiler yasal sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

Bu platformda yer alan veriler başka bir kaynak belirtilmediği sürece Ozanlar.biz sitesi sahibi olarak Bekir Karadeniz'e aittir.

Bir verinin kaldırılması istendiğinde gerekli inceleme yapılıp ona göre karar verilecektir.
 

Bu Sitenin Kuruluş Amacı
 

Toplumları yarına taşıyacak, kalıcı kılacak değerlerin başında kültür gelmektedir. Bir kültürü kültür yapan en belirleyici özelliklerden biriyse o toplumun folklor değerleridir. Mutfağından, günlük davranışına, giyiminden müziğine, halk oyunlarından, fıkralarından, eğlencelerinden edebiyatına dek birçok unsuru içinde taşıyan folklorik değerler bir toplumu ötekilerden ayıran ya da benzeştiren ögelerdir. Bunları tanımak, kendini tanımakla eş değer sayılır.

Bu ayrıntılar üzerine yeterince veri, yazı vs. bulmak mümkün. Ancak burada biraz daha özelleştirerek gündeme getireceğim konu halk edebiyatı ve müziğidir.

Tarihi, insanın varlığıyla aynı başlangıca götürülebilecek halk edebiyatı ve müziğini daha çok aşıklık geleneği özelinde incelemeyi amaçlamaktadır bu çalışma.

Dünyanın birçok toplumu ve bölgesinde benzer unsurlar yaklaşık benzer boyutlarda izlenebilse de, Doğu toplumlarında, özellikle de Kafkas ve Ortadoğu toplumlarında, (biraz da kapitalizmin gelişkinliğiyle doğru orantılı ve) daha yaygın olarak gündeme gelen aşıklık geleneği, bu toplumların yaşamlarında ve kültürel varlıklarında önemli bir yer tutmaktadır.

Özellikle Türkçe konuşan (Orta Asya’dan başlayarak Anadolu Türkçesine dek tüm) toplulukların ortak iletişim ve duygu paylaşım biçimlerinden biri olan şiir ve müzik çağın gelişmeliyle orantılı -bazen de olumsuz- olarak değişmekte ve başkalaşmaktadır. Bu başkalaşma yeni çevrelerin, yeni kuşakların ilgisini çekebildiği gibi, tersi bir durumda giderek belli bir kesim içine sıkışıp kalması da söz konusu olabilmektedir.

Bu nedenle, aynı kültürün ve geleneğin paylaşılmasından dolayı Kafkasya’dan Balkanlara dek uzanması söz konusu olabilecektir.

İşte tam bu bağlamda, daha çok folklor araştırmacılarına düşen de bu konuyu gündeme getirip, değerlerin yaşatılması ve yarına taşınması olmalıdır. Bu değerler yaşanan dönenim ihtiyaçlarına ve koşullarını zorlama, onlarla sürekli çelişki yaratma boyutunda değil, gerektiğinde bunu da göze alabilen bir sistem içinde incelenmelidir. Böylelikle yeninin kesinlikle iyi, eskininse kesinlikle kötü olduğu gibi bir ikilemden kurtularak her durumu kendi özelinde değerlendirmek ve sağlıklı bir biçimde yarına taşımak mümkün olabilir.

Aşıklık geleneği açısından tam bir geçiş noktası durumunda olan Kuzeydoğu Anadolu aşıklarından başlayarak bir platform oluşturmak, dahası bu konuda bir kıvılcım olmak istedim. Zaten daha ilk günlerden her bölgeye taşar oldu.

Onun için bu duyguya yakın herkesin mutlaka bir düzeyde paylaşacağı, katkı sağlayacağı şey bulduğundan hareket etmekteyim.

Dikkate alınması gereken temel ilkeler şöyle sıralanabilir:

Bir canı, canlıyı incitmek, bir inancı, düşünce biçimini, etnik kökeni, cinsel tercihi aşağılamak, doğaya saygısızlık, kabalık ve yaralayıcı ifadeler bu platformda yer almayacak.

Her insan bir başkasından farklı düşünmekte, inanmakta ya da inanmamakta özgürdür. Burada amaçlanan, insanların bu yanına karışmak değil, tam tersi olarak her insanı olduğu gibi kabul edip, ondan da başkalarına saygılı davranmasını beklemektir.

Belki de aşıkların birbirleriyle, ilgi duyan başka insanların bu aşıklarla ilişki kurdukları bir platforma dönüşebilecektir burası. Hepsinden önemlisi sonraki kuşaklara aktarılabilecek verileri bir araya toplamak ve onların geleceklerine ışık olabilmek biçiminde özetlenebilir.

Bu siteyi hazırlarken yüzlerce yazılı kitap, dergi ve başka kaynağın yanında doğrudan kişilerden, onların web sitelerinden yararlandım. Göründüğü kadarıyla yararlanmaya da devam edeceğim.

Bu sitede yer alan veriler ticari amaç olmadan ve kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Aşıklar/Ozanlar/Şairler

 

Bugün yaşayan aşıklar ve/ya ozanlar gibi, önceki dönemlerde yaşamış olan geleneğin ustaları çoğu zaman belki de yalnızca adlarının anılması ve kendilerinin doğru, aslına uygun olarak geleceğe aktarılmasını isterlerdi. Genellikle başka beklentileri ya da sahip oldukları bir şeyleri yoktu. Onun için burada sunulan bilgilerin hazırlanması bu temel prensibe dayanmaktadır.

Buradaki veriler yaklaşık 40 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Ayrıca bunları oluşturan yüzlerce yıllık geleneğin yanında daha önceki araştırmacıların önemli çalışmalarının da bir sentezi olarak kabul edilmelidir.

Bütün bunlar sonsuz bir emeğin belki de birçok birey ve kurum tarafından görünmeyen sonuçlarıdır. Oysa böylesi araştırmaların bu boyuta gelmesi aslında buzdağının görünmez yüzüdür. Neredeyse her aşama, her adım ve gelişme kaydedilmeden önce defalarca gözden geçirilmekte, varsa başka kaynaklarla karşılaştırılmakta ve buradaki sonuca ulaşılmaktadır.

Bilginin değerlendirilmesindeki en önemli şey tarafsızlıktır. Bilimin, bilginin güvenilirliğini belirleyen tek şey sadece ayrıntıları değil, ilk elde her yöne eşit mesafede durabilmesidir. Örneğin araştırmacının politik görüşü, dini inancı veya herhangi bir konuda herhangi bir tercihi olabilir. Bu hem doğaldır hem de insanı geliştiren, ilerleten bir durumdur. Ancak böylesi kişisel tercihlerin bilimsel araştırmaların önüne geçmesi ve onları yönlendirmeye başlaması bilimsellikten uzaklaşması demektir. Bu tür eğilimler bazı zaman birçok bakımdan avantaja dönüşebilir, maddi vs. getirileri olabilir. Ama kalıcı ve güvenilir olmak başka bir şeydir.

Tarafsızlık ve bilimsellik çoğu zaman meşakkatli sonuçlara yol açabilir. Ama herhalde yine de bunlara katlanma ve gerçeklerden uzaklaşmamanın iç huzuru çok değerlidir.

Yüzlerce ozana ilişkin bilginin yer aldığı bu platform bu anlamda sanal ortamdaki en büyük site olma özelliğini sürdürmektedir.

Ozanlar sitesi yayına başladığından beri önemli bir kaynağa dönüştü. Bunun en çok da sanal ortamdaki onlarca başka siteye yapılan taşımalardan anlamak mümkün. Neredeyse burada yayınlanan her yeni veri anında başka yerlere aktarılmaktadır. Buna bu siteyi hazırlayanların bir itirazı yok. Çünkü bu veriler ne denli zorluklarla toparlanmış olursa olsun bu geleneğe olan vefa borcunu ödeyemeyecektir.

Ancak yine de bu emeğe saygılı davranmak ve hiç olmazsa buradan aktarılan verilere ilişkin kaynak belirtme dürüstlüğünün gösterilmesi yerinde olur.

Aşıklar/Ozanlar/Şairler
Ozanlar.biz


Sitenin kuruluş amacına ilişkin ayrıntıları buradan okuyabilirsiniz.

Arama Konusunda Açıklama

Sitede yer alan bir aşık/ozan/şair (eğer varsa) mahlası üzerinden sıralandı. Genellikle başka bir isim olabileceği gibi kişinin adı veya soyadı da mahlas olarak kullanılmış olabilir. Buna göre eğer ilgili kişinin mahlası yoksa soyadına göre aranabilir. En hızlı yöntem olarak üsteki arama çubuğuna ilgili kişinin adı, soyadı, mahlası, doğum yeri gibi herhangi bir kavram girilerek arama gerçekleştirilebilir.