Aşık Cevlani©

1860-1922. Kağızman’da doğdu. Söz konusu tarihler de bir kesinlik içermemektedir. Asıl adı ve eğitimine ilişkin bir bilgi de yoktur.

Bazı anlatılar ve elde kalan tek şirinden hareketle 18. yüzyılın son yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilmektedir.

Ayrıca asıl adı Dursun Kılıç olan Sarıkamışlı bir Cevlani (1900- 1975) daha bulunmaktadır.


Kağızman

Al’ Osman çekildi kaldık Urusa
Yaktı ehl’ İslamı narın Kağızman
Kara bahtın kem talihin elinden
Kara geldi yaz baharın Kağızman

Abeşiki yolladılar dağlara
Dırıgon'u düzdü solu sağlara
Kazağı da teslim etti bağlara
Gör nasıl bağlandı zarın Kağızman

Bağların başını Urus bağ eder
Yığar büyükleri istindağ eder
Nice bin haneler kül toprağ eder
Yangın gördü nice yerin Kağızman

Bizler dinlemedik yakın uzağı
Küffar başımıza kurdu tuzağı
Kara kol bağladı bütün Kazağı
Açılmaz bir yana sırrın Kağızman

Ezel baştan Şerif Beyler yazıldı
Orda Mısto Beyin rengi bozuldu
Şenlik ona baktı yola düzüldü
Yok mu senin huluskarın Kağızman

Gör nice mahzundur bahçeler bağlar
Şimdi ölülere yerinir sağlar
Gökteki melekler ah edip ağlar
Arşa çıktı ah u zarın Kağızman

Dertli Cevlan yaptı böyle destanı
Sizler zannetmeyin dertli olanı
Ahirinde terk ederiz biz seni
Hiç yoğumuş itibarın Kağızman