reyhani.JPG
 
 
Aşık Reyhani©
 

1932-2006. Hasankale’nin Alvar köyünde doğdu. Asıl adı Yaşar Yılmaz’dır. Okuma yazmayı okula gitmeden öğrendi. Sonraki yıllarda ise dışarıdan sınava girerek diploma aldı.

Küçük yaşlarda köyüne gelen aşıklardan etkilendi. Hem aşıklardan dinleyerek hem de eline geçen kitapları okuyarak birçok halk hikayesini öğrendi. Kendi aşıklığı ve şiir yazmaya başlaması 18 yaşından sonradır.

Reyhani, talihsiz bir evlilikten sonra Dertli mahlasıyla şiirler yazmaya, türkü söylemeye başladı. Ancak bu mahlası uzun süre kullanmadan, Bayburtlu Hicrani (1908-1970) tarafından Reyhani mahlası verildi.

Aşık Reyhani Konya Aşıklar Bayramına aralıksız katılan 7 aşıktan biridir. Eski aşıkların dışında, yetiştiği Huzuri (1886-1951), Nihani (1885-1967), Cevlani (1900-1975), Efkari (1900-1980), Gülistan (1900-1972) gibi aşıklardan gelenek ve usul öğrendi.

İran’dan Avrupa’ya birçok ülkeyi dolaşan Aşık Reyhani, katıldığı yarışmalarda da birçoğu birincilik olmak üzere çeşitli ödüller aldı. 1980’li yılların başında Erzurum’da bulunan Doğu Ozanları Derneğinin başkanlığına getirildi.

Aşık Reyhani birçok ülkeye konser ve konferanslara katılmak üzere çağrıldı. Ayrıca ABD’nin Michigan Üniversitesinde katıldığı bir konferanstan sonra kendisine fahri öğretmenlik unvanı verildi.

Aşık Reyhani Bursa'da öldü ve orada toprağa verildi.

Şiirleri birçok gazete, dergi ve araştırmada yaralan, çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılan Aşık Reyhani’nin, şiirlerinin bir bölümünü topladığı »Alvarlı Reyhani« (1962), »Böyle Bağlar« (1966), »Kervan« (1988) ve bazı düşünce ve şiirlerinden oluşan »Şu Tepenin Arkasında« adlı kitapları, Dilaver Düzgün tarafından hazırlanan »Aşık Yaşar Reyhani« (1997), Yusuf Polatoğlu tarafından hazırlanan »Mızrabın Istırabı, Aşık Reyhani-Hayatı ve Şiirleri« (2003) ve Muhsin Koç tarafından hazırlanan »Ölümünden Sonra Aşık Yaşar Reyhani« (2007) adlı kitaplar bulunmaktadır.


Bana Derler

Bana derler aşık derdini söyle
Bu bir sırdır emanettir veremem
Belki dağlar kadar büyümem amma
Cevizin de kabuğuna giremem

Hasta odur sabır ile inleye
Evlat odur nasihati dinleye
Bundan sonra zevkle bakmam aynaya
Çünkü onda iç yüzümü göremem

Kulaksız işitmek dilsiz ifade
Canım cananındır edem iade
Vücut bir camidir vicdan seccade
Onun bunun çıkarına seremem

Alim İncilinde Kuran hecedir
Manayı bilmezsen mantık ge cedir
Benim derdim karşı dağdan yücedir
Etrafına setler çekip öremem

Reyhani’yim zamanım yok gülmeye
Doğar iken hazırlandım ölmeye
Azrail gelmesin canım almaya
Bir canım var cananındır veremem

* * *
 

Ben

Arzuhalci bir arzuhal yaz bana
Açacağım felek ile dava ben
Kahpe felek her ne yapsa az bana
Hep almışım bu hayattan hava ben

Hain arkadaşla gitmen yolumdan
Dar günümde tutamazsın elimden
Ben tutarım sen alırsın elimden
Daha senle gider miyim ava ben

Kurban olam tabiplerin diline
Haber yazsın nazlı yarin eline
Tam uğrasın rüzgar değsin dalına
Neyleyim ki kuramadım yuva ben

Dünya benim için değil eğlence
Olmadı bağrımca gül gonca gonca
Davul dernek bana oldu işkence
Bir gün yaşamadım seve seve ben

Reyhani'yim suni çiçek oldumsa
Açılmadan sararıp da soldumsa
Muradıma erişmeden öldümse
İstemedim musallada dua ben


Aşık Reyhani'den 'Bana Derler' adlı türküyü dinleyebilirsiniz.
 
00 YouTube 96

Aşık Reyhani'den 'Ben' adlı türküyü dinleyebilirsiniz.
 
00 YouTube 96