Aşık Aydıner©

1989 yılında Ankara’da doğdu. Asıl adı Adem Aydın’dır. İlk ve ortaokulu Ankara’da okudu.

Aslen Sarıkamış’ın Aşağı Micingirt (şimdiki adı İnkaya) köyündendir. Yaklaşık 7 yaşında bağlama çalmayı öğrenmeye başladı. Aşıklık geleneği ve şiirle de yine küçük yaşlardan itibaren ilgilendi. 9 yaşından itibaren şiir yazmaktadır. Liseye başladıysa da aşıklığa ilişkin bilgisini pekiştirmek için yarım bırakıp tümüyle bağlama ve şiire yöneldi.

Murat Çobanoğlu (1940-2005), Reyhani (1932-2006), Sarıkamışlı İhsani (1928-2010) gibi aşıklardan etkilenerek şiir yazmaya başladı. Ancak geleneğe ilişkin bilgileri Aşık Yakup Temeli’den öğrendi.

Seslendirdiği usta malı türkülerle belirli bir çevrede duyulan Aşık Aydıner, değiş yerlerde bazı etkinliklere katıldı.


Dağlara

Yaşamak kolay mı bu Ankara’da
Gitmek istiyorum bizim dağlara
Başkentte olsam da gönlüm orada
İki de bir dalar gözüm dağlara

Şimdi bizim köyler dönmüş virana
Hasret kaldık eşe dosta yarana
Haber salsam yaylalar da durana
Bilemem geçer mi nazım dağlara

Gönül kalkıp gitmek istiyor köye
Göğüs gerer katlanırım her şeye
Bir deyiş söylesem benden hediye
Türkülerle gitsin sözüm dağlara

Ferhat Şirinine kayalar aştı
Nice sevdalılar dağlara koştu
Tezene çaldıkça tellerim coştu
Figan eder ağlar sazım dağlara

Ah çektirdin yüreğimi dağlattın
Alı soydun karaları bağlattın
Adem Aydıner’i yine ağlattın
Feryadım dağlara sızım dağlara

* * *

Yarabbim

Geçici evren de virane han da
Kimi zengin kimi fakir yarabbim
Doğa da canlıyı koymazsın darda
Verdiğin nimete şükür yarabbim

Can vermişsin kola bacağa dize
Gereken her şeyi sunmuşsun bize
Kudretin de vardır türlü mucize
Bahşetmişsin akıl fikir yarabbim

Bütün canlılara kutsaldır yolun
Yeter varılacak hedefi bulun
Adem Aydıner de senin bir kulun
Görür mü kimseyi hakir yarabbim