cicek 2
 

 

Bayburtlu Burhani©

1899-1957. Bayburt’un Çıpxınıs (şimdiki adı Kırkpınar) köyünde doğdu. Asıl adı Hüseyin’dir. Soyadı kanunundan sonra Tatar soyadını aldı. Herhangi bir okul eğitimi alma olanağı bulamadı.

Aşıklık geleneği ve şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. İlk gençliğinde bir ailenin yanında ırgat olarak çalışmak üzere gittiği Samsun’da gördüğü bir rüyada Hindistan’da Etemhan’ın kızı Mihriban’a aşık oldu. Bu dönemden sonra türkü söylemeye başladı.

Zamanla yörede adı duyulan ve aşık meclislerine katılan Aşık Burhani, dönemin önemli aşıklarından Bayburtlu Hicrani’yle (1908-1970) arkadaşlığı oldu ve deyişmelerde bulundu. Ayrıca Bektaşi tarikatıyla da yakın ilişkiler kuran Burhani bu geleneğe ilişkin de birçok şiir yazdı.

Okur yazar olmadığından ezberindeki şiirlerinin çoğu unutulup gitti. Ancak az sayıda şiir başkalarının kayıtlara aktarmasıyla bugüne kalabildi.

Bayburtlu Burhani köyünde öldü ve orada toprağa verildi.

Ayrıca Sinoplu Burhani (1855-1908) ve asıl adı Dursun Durdağı olan Arpaçaylı Burhani (1937) mahlaslı aşıklar bulunmaktadır.


Birer Birer

Hasret ateşinden Kerbela oldum
Çekerim ayrılık zor birer birer
Ya kime arzedem kimden öğrenem
Ezelden yazılmış sır birer birer

Bu sırrın elinden doldum boşaldım
Hasret alayında derde kuşandım
Dolanı dolanı candan usandım
Cem olmuş bağrımda har birer birer

Kul Burhan’a ilham etmiş hocası
Her kulunan güna güna yarası
Beni abdal eden aşkın badesi
Gözler nazlı yari var birer birer

* * *

Gitti

Nasıl vasfedeyim derd ü kavgamı
Sürmeli ceylanım geldi de gitti
Ne öldüm kurtuldum ne yare vardım
Beni onmaz derde saldı da gitti

Derdime bulunmaz asla bir çare
Kaldırdı nikabı ok vurdu yare
Darılmış ol canan söylemez sere
Saçımı başımı yoldu da gitti

Uğrun uğrun etti cilveyi nazı
Kaşla kenet olmuş kudretten yazı
Yaktı Burhani’yi ateşi közü
Vaad ile ikrar sildi de gitti