cicek 33
 
 

Abadi©

Doğum yeri, yaşamı, asıl adı ve eğitimine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak eldeki yazmalardan ve şiirlerindeki ifadelerden hareketle 1800’lü yıllarda yaşamış olabileceği düşünülebilir.

Özellikle Orta Anadolu Alevi-Bektaşi çevrelerindeki el yazmalarında adıyla karşılaşılmaktadır. Bazı kaynaklarda ise 1600’lü yıllarda yaşayan Kul Mustafa ile aynı şair olduğuna ilişkin veriler bulunmaktadır. Ancak yine de aynı kişi olup olmadığını anlamak mümkün değildir.

Abadi’nin nerede öldüğü ve toprağa verildiğine ilişkin herhangi bir bilgi yoktur.


Değer

Dilbera ruyun şafası Kabe-i ulya değer
Gonca-i hezar senin cennet-ül meva değer
Dişlerin dürr-i adendir kametin tuba değer
Vuslatın dünya ve mafiha ukba değer

Nazeninim yoluna canım feda kanım sebil
Ko ne dirlerse disünler eksik olmaz kal u kil
Hem dişin incüye teşbih eylemiş erbab-ı dil
Gel bana sor her biri bir gevher-i yekta değer

Bülbülün efganıdır şöhret viren nam-ı güle
Sen hakaretle nazar kılmak reva mı bülbüle
Dirimissin ben garibin tiline değsin hele
Cennetin içinde a’la ol huri ve gılman değer

Naşiler eğlencesisin gülşenin ey güzel
Aşıkı dile hastalar mahzun olup göğsün döver
Sade pehlusına bir sine alub yadlar sever
Canına Abadi’nin ancak bir kuru kavga değer

* * *

Dilbera Cism-i

Dilbera cism-i latifin ezeli nurdan mıdır
Gerdanındaki daneler dür müdür dürden midir
Çak gerdanın olmuştur ya gerdanındaki eyyam
Bu gazalar senden benden yoksa ellerden midir

Yek nazarda aklım aldın ey gülü rana benim
Han-ı azamsın vücudum tahtına cana benim
Hatırım eyle teselli ey gülü rana benim
Ya nice sabreylesin gönül mermerden midir

Geceler ta şubha dek bülbül gibi zar olduğum
Meskenim gülzar ettin azade har olduğum
Mail-i didar olup aşka giriftar olduğum
Eydirin bilmeden dilden mi dilberden midir

Hak teala tertib-i hüsnü sende itmam eyleyip
Eyleyip bendene inam u ihsan eyleyip
Gerdanı ol semtinin Abadi işmam eyleyip
Dedim yarabbi bu tertip miski amberden midir