cicek 40
 
 
 

Kul Abdi©

Doğum yeri, yaşamı, asıl adı ve eğitimine ilişkin kesin bir bilgi yoktur. Bazı araştırmacılara göre 1700’lü yıllarda İstanbul’da yaşadı.

Aşık edebiyatında, özellikle Alevi-Bektaşi geleneğinde ‘Abdi’ ya da ‘Kul’ adının/mahlasının yaygın olarak kullanılması nedeniyle birçok karışıklık ortaya çıkmaktadır. Anadolu ve Balkanlarda bulunan bazı Alevi-Bektaşi yazmalarında bu tür şiir örnekleriyle sıkça karşılaşılmaktadır. Bundan dolayı şiirlerin söz konusu kişiye ait olup olmadığına ilişkin tam bir kesinlikten söz etmek mümkün olamamaktadır.

Kul Abdi’nin bir destanından hareketle 1752 yılında Mekke’ye sürüldüğü ve 3 kadar orada kaldıktan sonra yeniden İstanbul’a döndüğü düşünülmektedir.

Kul Abdi’nin İstanbul’da öldüğü ve orada toprağa verildiği tahmin edilmektedir. Ancak mezarının yerine ilişkin bir bilgi yoktur.

Ayrıca 1800’lü yıllarda yaşadığı tahmin edilen Ermeni kökenli Abdi, asıl adı Abdullah olan Abdi (1584-1660) ve asıl adı Muhammet olan Abdi İmam (1805-1876) mahlaslı aşıklar/şairler bulunmaktadır.


Görmedim Dünyada

Görmedim dünyada rahat yüzünü
Yanılıp bu aşka başım koşalı
Bu babta ben gibi cahil olursa
Deryalar menendi biz de coşalı

Hubların cevriyle biz nuna döndük
İnleriz daima kanuna döndük
Şaşırdık kendimiz Mecnun’a döndük
Bu hicran dağını üste aşalı

Karşımızdan geçti bir çeşm-i gazal
Gönlümün mürgunu avladı derhal
Bendesin eyledi billahi abdal
Gerdana sardıkça o beyaz şalı

Aşıklar aşk ile bi-karar olur
Hem aklı başından tarumar olur
Abdi der doğrusu şivekar olur
Seversen cihanda yine paşalı

* * *

Kömür Gözlüm

Kömür gözlüm leblerinin lezzeti
Şeker midir şerbet midir bal mıdır
Dökülmüş ak gerdanının üstüne
Kakül müdür perçem midir tel midir

Kudretinden böyle halka çekilir
Hakkın nuru üzerine saçılır
Yar senin bahçende çiçek açılır
Lale midir sümbül müdür gül müdür

Alçakları koyup yüksekten uçma
Olur olmazlara sırrını açma
Yadlara meyledip gel benden kaçma
Adet midir kanun mudur yol mudur

Kul Abdi de der ki gördüğün düşü
Dilbere meyletmek yiğidin işi
Yar yolunda akar çeşmimim yaşı
Dere midir deniz midir sel midir