Adviye_Bacı.jpg
 
 

Adviye Bacı©

1930-1997. Silistre’nin (Bulgaristan) Karalar köyünde doğdu. Asıl adı Adviye Koca’dır.

Asıl adı Haydar Cemil olan Haydari Baba’dan el alarak 1949 yılında Bektaşiliğe kabul edildi. Ayrıca hafız da olan Adviye Bacı 1952 yılında Turgut Baba (1921-1997) ile evlendi.

Adviye Bacı’nın »Güldeste« adlı kitapta bestelenmiş şiirlerinin yanı sıra bazı basın organlarında da şiirleri yayımlandı.

Adviye Bacı İstanbul’da öldü ve Şahkulu Sultan Dergahında toprağa verildi.


Benim

Zatıyla tecelli eyledi Allah
Muhammet Ali’dir didarım benim
Şu gaflet perdesi kalktı aradan
Aşk bedestanında pazarım benim

Devredip cihanı ayan içinde
Adem olup geldim insan içinde
Bir geda mihmanım erkan içinde
Muhabbet siması nazarım benim

Eşiğine varıp eyledim niyaz
Cemaline karşı kılmışım namaz
Arif olmayana açılmaz bu raz
Hak ile hak olmak efkarım benim

Adviye Bacı’yım buldum necatı
Er elinden içtim ab-ı hayatı
Yeşil eldir hüccet ile beratı
Pirim Hacı Bektaş hünkarım benim

* * *

Horasan Eri

Vardım eşiğine eyledim niyaz
Hünkar Hacı Bektaş Horasan eri
Cemaline karşı kılmışım namaz
Hünkar Hacı Bektaş Horasan eri

Vahdete gizli yol bulduk gönülden
Arı misaliyiz buy aldık gülden
Nasiplendik yahu bir yeşil elden
Hünkar Hacı Bektaş Horasan eri

Gelincek baş açık Kadıncık Ana
Adviye Bacı’yım mecburum sana
Birlikte batınan eyledik sema
Hünkar Hacı Bektaş Horasan eri