cicek 5
 
 

Göyçeli Aşık Ali©

1817-1907. Göyçe’nin (Azerbaycan) Xızılvenk köyünde doğdu. Bazı kaynaklarda ise doğum ve ölüm tarihleri 1801-1911 olarak aktarılmaktadır. Eğitimi Noraşen köyündeki molla mektebinde aldı.

Geleneklere bağlı olarak şiire ilgisi küçük yaşlarda başladı. Bağlama çalmayı da küçükken öğrendi. Ustası Aşık Allahverdi’dir. Yaklaşık 17 yaşında ise aşık olarak kabul edildi ve gezginci bir hayat sürdü.

Döneminde birçok aşığın yanında özellikle Göyçeli Elesger’i (1821-1926) yetiştiren Aşık Ali birçok aşık tarzı anlatıyı da düzenledi. Bunlardan ‘Aşık Ali ve Esmer’, ‘Aşık Ali’nin Osmanlı Seferi’ adlı olanlar en bilinenleridir.
 

Aşıklar arasında tecnisin piri olarak bilinen Aşık Ali’nin hayatı ve şiirleri birçok araştırma, inceleme ve tez konusu oldu.

Ayrıca Ağır Şerili, Ecemi, El Bayatı, Gilenar , Göyçe Gülü, Geveri, Orta Dübeyti, Qehremani, Qemercan ve Şerili gibi makamların Aşık Ali’ye ait olduğu kabul edilir.

Aşık Ali köyünde öldü ve orada toprağa verildi.


Ağrı Dağı

Havalanıp arş yüzüne kalkıpsan
Dağların serdarı ner Ağrı dağı
Payızın baharın olur zimistan
Senden eskik olmaz kar Ağrı dağı

Eteğinde han atdanır hun düşer
Büyük adın mahallara ün düşer
Her dağdan ileri sana gün düşer
Ne vakit açılır dar Ağrı dağı

Sekkizi rizvandı cennetin bağı
Neçe hanesi var neçe otağı
Nuh gemisi peygamberin bulağı
Sende çok nişanlar var Ağrı dağı

Evvel sende olup Rüstem pehlivan
Gezip Şah-ı Merdan nişanbanişan
Aşık Ali teeccübdü her zaman
Yarın kardı yarın nar Ağrı dağı

* * *

Gedirem

Çok çok selam dua kavim kardaşa
Bilesiniz Al’ Osman’a gedirem
Bir dilek diledim şahlar şahından
Sığınmışam o sübhana gedirem

Tutuşur sinemde kemli ateşim
Düşende yadıma dostum sırdaşım
Gözlesin yolumu yarım yoldaşım
Size verip bir nişana gedirem

Aşık Ali gezer İran’ı Turan
Uğruma açıktır tamam her bir yan
Bana kardaş oldu Aşık Durahan
Yoldaş olup göherkana gedirem