cicek 30
 
 

Lüleburgazlı Ali©

1930 yılında Lüleburgaz’da doğdu. Asıl adı Ali Oktay Cever’dir. İlkokuldan sonra tarımcılık eğitimi aldı.

Geleneklere bağlı olarak şiiri babası Salih Cevdet Bay’dan öğrenmeye başladı.

Okulu bitirdikten sonra tarım ve buna bağlı ticaretle hayatını devam ettiren Lüleburgazlı Ali, birçok şair ve yol erkanıyla görüştü ve kendini geliştirerek bilgisini pekiştirdi. Özellikle Ali Nihat Tarlan’dan (1898-1978) ektilendi ve yararlandı.

Lüleburgazlı Ali’in »Pergelin Çizdiği« (1988), »Giderayak« (2016), »Son Durak« (2017) adlı kitapları yayımlandı.


Söyler

Gönül kitabından açılan varak
Arif olanlara manayı söyler
Fahr-i kainatın bindiği burak
Ev ednayı yani bekayı söyler

Mirac erenlerin son seyranıdır
Vahdet illerinde cevelanıdır
Aşıkla maşukun visal anıdır
Nurun ala nurda fenayı söyler

Yaban illerinde gezdik yorulduk
Velayet remzine aşina olduk
Ebedi güzeli cananı bulduk
Gönüller pür neşe mevlayı söyler

Vecd-i istiğrakla cihan nümayan
Setr-i sülukünde menzil bi-payan
Elest-i bezminde olmuştu beyan
O mecliste Ali illayı söyler

* * *

Var

Aşka giriftarız didarımız var
Muhammet Ali’ye ikrarımız var
Menzile yol almış katarımız var
Pirlerin ulusu hünkarımız var

Erenler yoluna koyduk biz seri
İçimizde yoktur gamın eseri
Güzeldir bu alem hoştur her yeri
Zevkine varmağa kararımız var

Kainat serapa hakkın cemali
Vechullah sırrının budur meali
Her şeyde zahirdir Zat-ı kemali
Bu idrake göre reftarımız var

Alem-i gayiptir bizim ilimiz
Ali’yim gayibten söyler dilimiz
El ele el hakka erdi elimiz
Cana elimizden tutarımız var